HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Ostala društva
Lovska družina Tabor
Predsednik Bojan ŠOLINC
Tajnik Milan ŠMIT
Blagajnik Janez Rajovec

 

Lovska družina Tabor je bila ustanovljena leta 1946. V ustanovnem letu ni bilo pogojev za lov, saj so bile vse puške odvzete in so jih lovci postopoma dobivali nazaj. Obseg lovišča se je skozi leta spreminjal. Prvi poslovnik je imela LD Tabor že leta 1953, lovski izpiti so postali obvezni, pričela pa se je tudi gradnja lovske koče, ki je bila dograjena in odprta 16. avgusta 1958. Leta 1976 so takratni člani razvili lovski prapor, ter leta 1981 kot prvi v Sloveniji odprli za tiste čase sodobno lovsko strelišče. V letih, ki so sledila, se je lovska koča dograjevala in obnavljala ter dobila vodovodno napeljavo, tako da smo na njo danes, ko smo v njej uredili še hladilnico in prenovili spodnje prostore, lahko upravičeno ponosni.
Dejavnost lovstva so v letih, ki so minila, zaznamovale spremembe na področju organiziranosti in zakonodaje, ter spremembe v okolju kot posledice tehnološkega napredka in modernega način življenja. Te spremembe pred lovce postavljajo vedno večje zahteve in odgovornost. Usklajevanje med zahtevami predpisov, pravicami lastnikov zemljišč ter ostalimi uporabniki prostora postavlja upravljanje s populacijami prosto živečih živali v okvir strokovnega in odgovornega dela, ki zahteva vedno več znanja, časa in energije.
Člani lovske družine Tabor upravljamo z loviščem 3526 ha skupne površine. Od tega je 3374 ha lovnih površin ter 152 ha nelovnih površin. Najpomembnejše vrste divjadi v lovišču so srnjad, divji prašič in gams, občasno pa v našem lovišču zasledimo tudi prisotnost jelenjadi.
Srnjad se zadržuje po celotnem lovišču in predstavlja najbolj številčno vrsto velike divjadi. Populacija je stabilna in pri upravljanju s to vrsto nimamo večjih težav.
Taborske gozdove odlikuje pestra sestava drevesnih vrst. Obrod plodonosnih drevesnih vrst ponuja obilico kostanja, želoda in žira, zato je v našem lovišču stalno prisotna številčno močna populacija divjega prašiča. To se odraža tako na škodah po divjadi, ki jih v našem lovišču v večini primerov povzroči ta živalska vrsta, kakor tudi po uspešnem lovu.
Kolonija gamsov prebiva v osrednjem delu lovišča, predvsem v strmih in skalnatih pobočjih Brložne in Krvavice. Predel, ki sam po sebi predstavlja biser ohranjene narave so gamsi vzeli za svojega takoj po njihovi naselitvi leta 1907. Prepadne stene, v skrivnost zavita Krvavica ter bogastvo rastlinskega in živalskega sveta, tvorijo okolje v katerem lovec in pohodnik z lahkoto najde pristen stik z naravo.
Skozi naše lovišče poteka tudi selitvena pot rjavega medveda proti severu. Zadnji evidentiran obisk največje evropske zveri smo zabeležili leta 2012, ko se je kosmatinec po krajšem zadrževanju v našem lovišču podal naprej proti severu.
Javnost na dejavnost lova gleda z mešanimi občutki, zato je potrebno poudariti, da je upravljanje s populacijami prostoživečih živali zahtevno in odgovorno opravilo, ki je v spremenjenih razmerah v okolju nujno. Lovec prihodnosti bo naravovarstvenik – ali pa ga ne bo več. Naravovarstvo na področju lovstva pomeni aktivno vključevanje v varovanje življenjskega prostora prostoživečih živali in narave, uspešno prilagajanje spremembam v okolju s stalnim pridobivanjem znanja ter načrtno in strokovno delo pri upravljanju s populacijami prostoživečih živali. Taborski lovci se bomo tudi v prihodnje trudili za uspešno sodelovanje z lastniki zemljišč in ostalimi uporabniki prostora, kar v današnjem času zahteva veliko mero razumevanja in medsebojnega spoštovanja.

 

Naslov: 

Miklavž pri Taboru 31 a, 3304 TABOR
Kontakt: Bojan Šolinc, telefon 041 335 274

E-pošta: 

bojan.solinc@gmail.com