OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Javne obravnave in javne razgrnitve

Spremembe Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tabor

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016