JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
RAZPIS
Rekonstrukcija ceste JP 992392 Pri Tonu - Konjščica

Naročnik Občina Tabor je na Portalu javnih naročil dne 22.08.2014 pod številko objave NMV, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku oddaje naročila malevrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5; v nadaljevanju ZJN-2) za »Rekonstrukcija ceste JP 992392 Pri Tonu - Konjščica«.
V skladu z zapisanim Vas vabimo, da predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.