TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Gospodarstvo
29. november 2021
Saša Zidanšek Obreza
JKP ŽALEC, D.O.O. DOBILO NOVEGA DIREKTORJA

Svet ustanoviteljev, ki ga sestavlja vseh šest županov občin Spodnje Savinjske doline, je med osmimi kandidati za to mesto izbral Janeza Primožiča. Novi direktor, ki bo funkcijo začel opravljati 1. januarja 2022, je župane najbolj prepričal z vizijo nadaljnjega razvoja podjetja, ki je uresničljiva tudi v praksi. Sklep o njegovem imenovanju so župani vseh šestih spodnjesavinjskih občin sprejeli soglasno.

Janez Primožič, ki živi v Preboldu in je po izobrazbi magister znanosti s področja elektrotehnike, je univerzitetno izobrazbo pridobil na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, medtem ko je podiplomski študij opravil na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Trenutno je zaposlen v podjetju, ki se ukvarja s projektiranjem in izvedbo hladilnih sistemov.

Z vrsto izkušenj

Kot pooblaščenemu inženirju, vpisanemu v imenik Inženirske zbornice Slovenije, mu bodo pri vodenju javnega komunalnega podjetja koristile njegove voditeljske kompetence. Do zdaj je vodil

projektne skupine od idejne zasnove projekta do izvedbe ter ustanovil in vodil skupine za projektiranje, montažo in servisiranje. Veliko izkušenj in znanj ima s področja načrtovanja in analiz projektov, pogajanj in sklepanj poslov z domačimi in tujimi investitorji. Na strokovnem področju je avtor številnih projektno- tehničnih dokumentacij za izvedbo energetskih objektov. Opravljen ima izpit za notranjega presojevalca sistema kakovosti ISO9001, v podjetju, kjer je bil do zdaj zaposlen, je omenjeni standard tudi vzpostavil.

Čaka ga precej dela

Znano je, da ga kot direktorja JKP Žalec čaka precej dela. Najprej bo moral dodobra spoznati delovanje vseh procesov v podjetju. Posvetiti se bo moral vzpostavitvi reda z velikimi onesnaževalci in racionalizirati delovanje komunalnega podjetja na način, da bo to zagotavljalo komunalne in druge

storitve na čim višji kakovostni ravni za vse prebivalce Spodnje Savinjske doline. Pomembno pri tem je, da bo podjetje s svojim delovanjem prispevalo k zdravemu, čistemu in trajnostnemu načinu življenja.

Špela Ožir, Novi tednik

FOTO GALERIJA