HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Gospodarstvo
26. avgust 2015
Alenka Kreča Šmid
Sporazum o izvedbi odpusta dolgov

Občina Tabor je 12. avgusta 2015 pristopila k Sporazumu o izvedbi odpusta dolgov, ki ga je Vlada RS podpisala 20. julija 2015. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poudarja, da je odpis dolgov enkraten dogodek in s tem ukrepom ne želi spodbujati kulture neplačevanja.


Upniki odpisujejo dolg, ki je na dan 31. 12. 2014 zapadel za več kot 12 mesecev, torej gre za dolgove iz leta 2013 ali prej. Dolgovi se odpustijo osebam, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, veteranskega dodatka, otroškega dodatka iz 1. oz. 2. dohodkovnega razreda ali otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba, navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka, tudi prejemnik dodatka za nego otroka oz. dodatka za veliko družino.   


Po veljavnem zakonu občine niso upniki in ne odpisujejo dolgov, so pa podpisnice sporazuma kot ustanoviteljice vrtcev in osnovnih šol. V kolikor je več občin ustanoviteljic, je za odpis dolga potreben podpis sporazuma vseh ustanoviteljic. Če dolg dolžnika izvira iz naslova neplačila vrtca oz. šolske prehrane v osnovnih šolah, dogovor o odpustu dolga skleneta dolžnik in javni vrtec oz. osnovna šola, pri čemer občina, ki je ustanoviteljica javnega zavoda, določi do katere višine lahko javni zavod odpusti dolgove. Občina Tabor tako ne bo sprejemala vlog za odpust dolga, ampak bodo dolžniki izpolnjen ustrezen obrazec za odpis dolga naslovili direktno na upnika oz. podpornika sporazuma (npr. na vrtec, osnovno šolo). Obrazci so dostopni na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na centrih za socialno delo ter na sedežih in izpostavah Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj, Karitasu in Zvezi prijateljev mladine Slovenije od 3. avgusta do 31. oktobra 2015.

Več informacij najdete na strani http://www.paketpomoci.si, za dodatne informacije pa lahko pokličete tudi na številko 080 2002 vsak delavnik od 9.00 do 15.00.