PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
ISUZU D-MAX CREW SATELLITE
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Kultura
06. december 2017
Saša Zidanšek Obreza
60 LET GLASBENE ŠOLE "RISTO SAVIN" ŽALEC

Na večkrat izraženo pobudo prebivalcev Žalca in okolice, ki se je porodila predvsem zaradi oddaljenosti od glasbene šole v Celju, v katero se je želelo vpisati vedno več učencev, možnosti za to pa je bilo vedno manj, in potrebe po kulturnem dvigu mladine, je Občinski ljudski odbor na svoji seji 3. 9. 1957 sprejel odločbo o ustanovitvi Nižje glasbene šole v Žalcu. Za vršilca dolžnosti upravitelja je bil imenovan Drago Predan, prvi učitelji pa so bili: Jerica Pečarič (klavir), Alojz Šutej (pihala in trobila) in Marjan Kozmus (harmonika). To so pionirji razvoja glasbenega šolstva v Žalcu, ki so vsak na svoj način vtisnili v zgodovino glasbene šole neizbrisen pečat.«
To je odlomek zgodovinskega opisa razvoja glasbene šole, ki je skrbno opisan v knjigi, ki bo izšla v založbi Glasbene šole »Risto Savin« Žalec in bo prvič predstavljena 7. decembra 2017, ko bo v Dvorani doma II. slovenskega tabora v Žalcu slavnostni koncert ob 60 letnici glasbene šole.
Z ustanovitvijo glasbene šole v Žalcu so bili leta 1957 postavljeni trdni temelji za razvoj glasbenega šolstva v celotni Spodnji Savinjski dolini. Hvaležni smo za vse, kar so naši predhodniki dobrega storili za našo glasbeno šolo in njen razvoj. Ob tem se spominjamo tudi vseh, ki jih danes ni več z nami. Gotovo bi bili ponosni na nas in naše delo.  
Današnja generacija zaposlenih je prevzela dediščino glasbene šole z veliko mero ustvarjalnega spoštovanja, energije in motivacije, s katero nadaljujemo odlično tradicijo in zapisujemo dobro ime šole še višje. Krasi nas izjemen kolektivni duh, ki se kaže v medsebojnem sodelovanju in v odprtosti do okolja in vseh deležnikov kulturnega dogajanja. Ustvarjamo, poustvarjamo, izobražujemo, vzgajamo, sodelujemo … Vse z enim samim namenom: da bi naši učenci imeli glasbo radi. Vedno in kjerkoli že bodo. Le tako jim bo v veselje, tolažbo, zabavo ali pa si bodo z njo celo služili kruh. Dobro delo vseh zaposlenih se je v preteklosti odrazilo tudi v potrebi po odprtju dislociranih oddelkov na Polzeli, v Preboldu na Vranskem in v Braslovčah. Zgodovina je zapisala tako, da v tem šolskem letu praznujemo 60 letnico delovanja naše šole, hkrati pa 45 letnico delovanja dislociranega oddelka Polzela, 41 letnico delovanja dislociranega oddelka Vransko, 40 letnico delovanja dislociranega oddelka Prebold in 13 letnico delovanja dislociranega oddelka Braslovče. Ponosni smo na skladatelja Friderika Širco – Rista Savina, po katerem nosi naša šola ime. Prihodnje leto bo minilo 70 let od njegove smrti, zato se bomo s posebnim koncertom poklonili tudi tej obletnici.
V neprestanem prizadevanju, da bi naše delo le še izboljšali, učencem pa ponudili vedno boljše možnosti glasbenega izobraževanja, smo dejavnosti na naši šoli razširili do te mere, da se danes pri nas šola 544 učencev. Največji razcvet v zadnjih letih doživlja naš novoustanovljeni oddelek plesa, v okviru katerega se šola že več kot 100 plesalcev.
Z optimizmom zremo v prihodnost. S pomočjo naše delovne vneme, ljubezni do glasbe in poučevanja mladih glasbenikov, skrbnosti pri delu z našimi učenci, naše pripravljenosti na sodelovanje na področju našega celotnega šolskega okoliša in ob podpori vseh naših Občin ustanoviteljic ponosno stopamo po poti, ki nas vodi proti praznovanju naše 70 letnice.

Mag. Gorazd Kozmus,
Ravnatelj Glasbene šole »Risto Savin« Žalec

 

FOTO GALERIJA