HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Lokalne skupnosti
03. oktober 2016
Saša Zidanšek Obreza
70 LET DELOVANJA LOVSKE DRUŽINE TABOR

V soboto 24. 09. 2016 smo taborski lovci s Hubertovo mašo v farni cerkvi Sv. Jurija v Taboru ter prireditvijo v Kulturnem domu v Taboru počastili sedemdeseto obletnico ustanovitve Lovske družine Tabor.

V povojnih časih, davnega leta 1946, ko je bila ustanovljena LD Tabor, so na naših tleh vladale povojne razmere. V ustanovnem letu ni bilo pogojev za lov, saj so bile vse puške odvzete in so jih lovci postopoma dobivali nazaj. Obseg lovišča se je skozi leta spreminjal. Prvi poslovnik je imela LD Tabor že leta 1953, lovski izpiti so postali obvezni, pričela pa se je tudi gradnja lovske koče, ki je bila dograjena in odprta 16. avgusta 1958. Leta 1976 so takratni člani razvili lovski prapor, ter leta 1981 kot prvi v Sloveniji odprli za tiste čase sodobno lovsko strelišče. V letih, ki so sledila, se je lovska koča dograjevala in obnavljala ter dobila vodovodno napeljavo, tako da smo na njo danes, ko smo v njej uredili še hladilnico in prenovili spodnje prostore, lahko upravičeno ponosni. Skozi celotno obdobje smo v skladu z veljavnimi predpisi upravljali tako z loviščem kakor tudi z divjadjo.

Dejavnost lovstva so v letih, ki so minila, zaznamovale spremembe na področju organiziranosti in zakonodaje, ter spremembe v okolju kot posledice tehnološkega napredka in modernega način življenja. Te spremembe pred lovce postavljajo vedno večje zahteve in odgovornost. Usklajevanje med zahtevami predpisov, pravicami lastnikov zemljišč ter ostalimi uporabniki prostora postavlja upravljanje s populacijami prosto živečih živali v okvir strokovnega in odgovornega dela, ki zahteva vedno več znanja, časa in energije.

Na prireditvi v Taboru so priznanja za dolgoletno uspešno sodelovanje prejeli :
OBČINA TABOR, SAVINJSKO KOZJANSKA ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN CELJE, ZAVOD ZA GOZDOVE OE CELJE, SAVINJSKI ROGISTI, PLANINSKO DRUŠTVO TABOR, PEVSKO DRUŠTVO TABOR, GASILSKO DRUŠTVO LOKE, GASILSKO DRUŠTVO, OJSTRIŠKA VAS-TABOR, GOSTINSTVO LISJAK, BISTRO SONJA, GRŽINA CATERING IN ŽAGARSTVO ROPRET.

V programu prireditve so sodelovali SAVINJSKI ROGISTI, VOKALNA SKUPINA SEKSTÉTE ter učenke in učenci POŠ VRANSKO-TABOR pod vodstvom mentorice Stanke Kužnik. Ob tej priložnosti čestitamo prejemnikom priznanj in se zahvaljujemo soustvarjalcem programa.

In kaj bo prinesla prihodnost? Lovec prihodnosti bo naravovarstvenik – ali pa ga ne bo več. Naravovarstvo na področju lovstva pomeni aktivno vključevanje v varovanje življenjskega prostora prostoživečih živali in narave, uspešno prilagajanje spremembam v okolju s stalnim pridobivanjem znanja ter načrtno in strokovno delo pri upravljanju s populacijami prostoživečih živali. Taborski lovci se bomo tudi v prihodnje trudili za uspešno sodelovanje z lastniki zemljišč in ostalimi uporabniki prostora, kar v današnjem času zahteva veliko mero razumevanja in medsebojnega spoštovanja.


Janez Černec

FOTO GALERIJA