PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
ISUZU D-MAX CREW SATELLITE
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Občinske
14. marec 2017
Saša Zidanšek Obreza
OBČINA USPEŠNO KANDIDIRALA NA JAVNEM POZIVU EKOSKLADA ZA FINANCIRANJE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA

Konec meseca februarja 2017 je Občina s strani Eko sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada prejela odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.
V Občini Tabor znaša  delež območja Natura 2000 106 ha. Preračunano na celotno površino občine, ki znaša 3.483 ha pomeni, da je tako 3,05 % občine pokrite s tem območjem, kar pa je dovolj, da je bil izpolnjen tovrstni pogoj za prijavo.
V skladu z ostalimi pogoji javnega poziva  smo predhodno, to je v mesecu januarju 2017, izvedli javni razpis za  dobavo polnilne postaje za električna vozila. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Zavod zadihaj, Maribor so.p., Inštitut za trajnostno mobilnost in prijazne energije, s katerim je bila sredi marca 2017 tudi podpisana pogodba o nakupu, dobavi in upravljanju električne polnilne postaje.
Zavod je na pobudo uporabnikov električnih vozil samostojno razvil komplet polnilnih enot namenjen gostinskim obratom, hotelom, parkiriščem, trgovskim centrom, občinam in drugim zainteresiranim organizacijam, ki bi z namestitvijo polnilnic dobile več sinergijskih učinkov.
Gre za 4.985,00 EUR vredno naložbo, ki bo v celoti financirana s strani Eko sklada. Občina bo tako zagotovila le prostor za namestitev polnilnega mesta in priključek na električno omrežje.
Postaja bo omogočala polnjenje vseh tipov električnih vozil, kot so avtomobili, kolesa, invalidski vozički. Dostopna bo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Uporaba bo tako zagotovljena vsakomur, to je tudi popotnikom, kar je pri mobilnosti bistvenega pomena.
Polnilnica bo opremljena tudi z večjim monitorjem, ki bo poleg prikaza funkcij le-te omogočal tudi marketinški prostor za lokalna podjetja in promoviranje občine nasploh.
Polnilna postaja za električna vozila bo locirana v neposredni bližini občinske stavbe, samo dobavo in postavitev pa pričakujemo v poletnih mesecih.

Saša Zidanšek Obreza