OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Občinske
24. avgust 2022
Lilijana Štor Krebs
Popis škode na kmetijskih pridelkih zaradi suše v letu 2022

Lastnike kmetijskih gospodarstev, ki so utrpeli škodo na tekoči kmetijski proizvodnji obveščamo, da je v teku popis škode zaradi suše. Škodo lahko prijavite na obrazcu 2, ki ga lahko prejmete tudi na sedežu Občine Tabor ali na spletni strani občine.

Izpolnjene obrazce morate oddati najkasneje do 15. septembra 2022 osebno na občino ali skenirano po e-pošti na  naslov: info@obcina-tabor.si. 

Kot dokazilo o nastali škodi na kulturah priložite fotografije. 
Za lažji vnos v aplikacijo AJDA mora obrazec biti dvakrat podpisan in vsebovati naslednje podatke:

Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva

Davčna številka nosilca

Naslov nosilca

KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 31.05.2022,

ni upravičen do državne pomoči.

GERK – številka GERK-a

VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za

ocenjevanje škode

 

POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti

POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v

GERK-u

Za informacije lahko pokličete na tel.: 03 705 70 80 (Tatjana Kovče 040 860 773).