HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Občinske
28. januar 2020
Saša Zidanšek Obreza
VABILO SEJMARJEM NA 28. ŠENTJURSKI SEJEM - ODPADE!

Pridružite se nam pri praznovanju občinskega praznika in razveselite obiskovalce sejma  s svojo  ponudbo!

Organizator sejma Občina Tabor želi, da je ponudba čim  primernejša za podeželsko okolje, zato si pridržuje pravico, da zaradi neprimernosti asortimana ali pomanjkanja prostora ponudnika zavrne.

Zaradi omejenosti sejemskega prostora in z namenom,  da omogočimo nemoteno prodajo prosimo, da najkasneje do srede, 15. aprila 2020,  osebno, po navadni pošti ali po e-pošti  na naslov občine posredujete:

- izpolnjeno prijavnico za sodelovanje na 28. Šentjurskem sejmu,
- dokazilo o registraciji dejavnosti,
- dokazilo o plačani stojnini in
- dokazilo o plačani upravni taksi

na osnovi česar vam bo izdano soglasje za prodajo blaga na premični stojnici.  Vaše osebne podatke bomo uporabili izključno za izdajo soglasja!

Možnost postavitve stojnice bo v nedeljo, 26. aprila 2020 od 6. ure dalje, prodaja pa bo možna šele od 9. ure dalje, skladno s postavitvijo zapore ceste.

Vse dodatne informacije prejmete na tel. št. 03/705-70-80.

1. Plačilo stojnine:

VELIKOST STOJNICE
(m2) STOJNINA brez DDV
(EUR) STOJNINA z 9,5 % DDV
(EUR)
do 2  10,00 10,95
nad 2 do 4  20,00 21,90
nad 4 do 8  30,00 32,85
nad 8  60,00 65,70

Znesek stojnine naj ustreza velikosti stojnice. Za stojnice, ki ne bodo ustrezale prijavljeni velikosti, bo zaračunan ustrezen dodatek. Kombiji in dostavna vozila, postavljena vzporedno s stojnim prostorom, bodo upoštevana kot stojnica in bo zanje zaračunana ustrezna stojnina!

Podatki za nakazilo stojnine: OBČINA TABOR, Tabor 21, 3304 TABOR, številka TR: SI56 013840100004757, sklic: SI00 76821.

2. Plačilo upravne takse:
Po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (URL, št. 106/10 in spremembe) znaša upravna taksa 22,60 EUR. V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona in priloži ustrezna dokazila.

Podatki za nakazilo upravne takse: OBČINA TABOR, Tabor 21, 3304 TABOR, številka TR: SI56 013845840309169, sklic: SI11 76821-7111002-2019.


Šentjurski sejem je ena večjih pomladnih prireditev na prostem, na območju Spodnje Savinjske doline, zato kakor vsako leto doslej,  pričakujemo velik odziv obiskovalcev.

Veselimo se sodelovanja z vami, zato prisrčno vabljeni!

 

Marko SEMPRIMOŽNIK, župan                                                         


Priloga:Prijavnica