PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Občinske
08. april 2015
Alenka Kreča Šmid
ZA VSE TISTE, KI RAZMIŠLJATE O POROKI!

Vonj pomladi s sabo prinaša tudi čas, ko se zaljubljeni pari najpogosteje odločajo za velik korak – poroko.

Poročni dan je zagotovo eden izmed posebnih in najlepših dogodkov v življenju. To je dan, ko si zaročenca želita, da bi bilo vse popolno, edinstveno in nepozabno. Poroka zahteva številne priprave in dobro organizacijo. Prva vprašanja zaročencev so zagotovo, kje in kdaj se poročiti. Ali se poročiti v uradnem prostoru za sklepanje zakonske zveze ali izven uradnih prostorov, med tednom ali v soboto?

Na območju Upravne enote Žalec imamo določenih več uradnih prostorov za poročne obrede, bodoči zakonci lahko izbirajo med:
- poročnim salonom v Savinovi hiši v Žalcu,
- salonom v Schwentnerjevi hiši na Vranskem,
- gotsko dvorano v gradu Komenda na Polzeli in
- sejno sobo Upravne enote Žalec na naslovu Ulica Savinjske čete 5, Žalec.

Zakonsko zvezo se lahko sklene med tednom na sedežu Upravne enote Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, ob sredah med 10. in 16.30 uro in petkih med 10. in 12.30 uro. Ob sobotah se sklepajo zakonske zveze v zgoraj navedenih uradnih prostorih med 10. in 19. uro. Poročni obredi se ne izvajajo na dan, ki je praznik ali dela prost dan v Republiki Sloveniji. Stroškov v tej zvezi ni, saj so dokumenti in dejanja za sklenitev zakonske zveze oproščeni plačila upravne takse.

V primeru, da imata bodoča zakonca željo dahniti usodni DA na nekem posebnem mestu ob posebnem času – poroka izven uradnih prostorov ali izven uradnega časa za sklepanje zakonske zveze, lahko svojo željo posredujeta upravni enoti, pod pogojem, da navedeta za to opravičljive razloge (na primer huda bolezen) oziroma tudi iz drugih razlogov, če se to dovoli glede na možnosti upravne enote. V tem primeru je na Upravni enoti Žalec potrebno vložiti vlogo 30 dni pred nameravano sklenitvijo zakonske zveze. Vlogi je potrebno priložiti tudi soglasje za uporabo lokacije in poravnati stroške za sklenitev zakonske zveze v znesku 170,00 evrov (v primeru sklenitve zakonske zveze izven uradnih prostorov zaradi opravičilnih razlogov, kot že navedeno npr. huda bolezen, ni povečanih stroškov za bodoča zakonca). Ostali stroški, ki so povezani s sklenitvijo zakonske zveze izven uradnih prostorov (npr. najem prostora in dodatna ponudba), so na strani mladoporočencev v dogovoru z lastnikom prostora.

Za prijavo sklenitve zakonske zveze se oba bodoča zakonca zglasita na sedežu Upravne enote Žalec, v pisarni št. 2 (pritličje), pri tem pa, če sta slovenska državljana,
potrebujeta le:
- osebni dokument s fotografijo in
- podatke o pričah (osebno ime, datum rojstva, stalno prebivališče).

V primeru, da je bil kateri od bodočih zakoncev že poročen in upravni organ ne razpolaga z dokazilom o prenehanju zakonske zveze, mora predložiti tudi dokazilo o prenehanju prejšnje zakonske zveze.

Datum sklenitve zakonske zveze izbereta bodoča zakonca med prostimi termini, ura pa se določi glede na vrstni red prijav. Sklenitve zakonske zveze si namreč sledijo v strnjenem časovnem zaporedju. Ko se bodoča zakonca odločita za prost termin, uradna oseba sestavi zapisnik o prijavi sklenitve zakonske zveze.

Tujec, ki se želi poročiti pri nas, mora poleg identifikacijskega dokumenta priložiti še potrdilo o državljanstvu (če tega ne izkazuje identifikacijski dokument), izpisek iz rojstne matične knjige, potrdilo, da po pravu države, katere državljan je, ne obstajajo zadržki za sklenitev zakonske zveze in potrdilo, da je samskega stanu. Vse listine, ki ne smejo biti starejše od šestih mesecev, morajo biti prevedene v slovenski jezik in overjene v skladu z določili Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu. Pogoj, da listina ne sme biti starejša od šestih mesecev, ne velja za listine izdane v državah, kjer se izpisek izda praviloma samo enkrat in dokazuje le posamično matično dejstvo, ne pa osebnega statusa.

Za sklenitev zakonske zveze je potrebna navzočnost obeh bodočih zakoncev, dveh prič, načelnika upravne enote ali od njega pooblaščene osebe in matičarja. Velja omeniti, da poročni prstani niso več obvezni. Morda niste vedeli, da se zakonska zveza lahko izjemoma sklene tudi po pooblaščencu, kar pa mora odobriti upravna enota, kjer se zakonska zveza sklepa. Priča pri sklepanju zakonske zveze je lahko vsaka oseba (tudi sorodnik mladoporočencev), ki ima poslovno sposobnost. V kolikor zaročenca ne razumeta slovenskega jezika, mora biti navzoč še tolmač, ki ga določi upravna enota na stroške bodočih zakoncev. Obred sklenitve zakonske zveze traja okrog 20 minut in je lahko prilagojen željam mladoporočencev.

A če se malo pošalim, bo tako matičarjem kot tudi pooblaščencem za sklepanje zakonskih zvez  ljubezen mladoporočencev pri tem delu dala veliko spodbudo. Vabimo vas, da se pri načrtovanju vašega posebnega dogodka ali v primeru dodatnih vprašanj oglasite na našo upravno enoto, nas pokličete na tel. št. 713 51 20 ali nam pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si.

 
Simona Stanter, načelnica