ADVENTNI VENČEK TD TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
KOČIJA KMETIJE LUKMAN
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
ISUZU D-MAX CREW SATELLITE
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Obvestila
02. julij 2018
Saša Zidanšek Obreza
DOLŽNOSTI ORGANIZATORJEV JAVNIH PRIREDITEV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

V toplejših in daljših dnevih na Upravni enoti Žalec beležimo povečano število prošenj za dovolitev izvedbe javnih prireditev. Zagotavljanje varnosti na tovrstnih dogodkih je zagotovo zelo pomembno, zato želimo organizatorje prireditev opozoriti na zakonske obveznosti določene v Zakonu o javnih zbiranjih ter Zakonu o zasebnem varovanju.

Priporočamo, da se organizatorji že pri načrtovanju prireditve (pri upravni enoti ali policijski postaji, glede na vrsto prireditve oz. shoda) predhodno informirate o svojih obveznostih, potrebnih dovoljenjih in soglasjih.

Organizatorje bi radi opomnili, da prošnjo za izdajo dovoljenja podate pravočasno pri upravni enoti, na območju katere se priredi shod oziroma prireditev; prošnjo za prireditev na cesti, ki poteka na cesti z območja dveh ali več upravnih enot pa pri upravni enoti, na območju katere se bo prireditev začela. Prošnjo za izdajo dovoljenja za prireditev je potrebno vložiti najmanj 10 dni pred dnevom prireditve (oziroma 7 dni pred shodom), za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na cesti in druge prireditve na cesti, ki potekajo na območju dveh ali več upravnih enot, pa najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.

V kolikor gre za prireditve oz. javne shode, za katere je potrebna le prijava na policijski postaji,  morate organizatorji podati prijavo (v dveh izvodih) na predpisanem obrazcu na policijski postaji, na območju katere se organizira javni shod oziroma javna prireditev. Prireditev je potrebno prijaviti najmanj 5 dni pred dnevom dogodka (shod pa najmanj 3 dni prej).

Pri vsaki prireditvi imate ključno vlogo in odgovornost organizatorji prireditve, ki morate prireditev organizirati tako, da bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogrožena življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb oziroma premoženje, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje.

Organizatorji prireditev lahko zagotavljate red samo z reditelji ali z reditelji in varnostniki, pri čemer delo rediteljev oziroma rediteljev in varnostnikov organizira in vodi oseba – vodja rediteljev (v sodelovanju z vodjo varnostnikov), ki jo določite vi.

Lahko pa na prireditvi zagotavljate red samo z varnostniki, pri čemer njihovo delo organizira in vodi oseba, določena s strani subjekta, ki opravlja dejavnost varovanja javnih zbiranj (varnostna služba) in s katero ste kot organizator sklenili pogodbo o zagotavljanju reda na prireditvi. Subjekt, ki ima licenco za varovanje javnih prireditev, lahko red na prireditvi zagotavlja izključno z usposobljenimi varnostniki, ne pa tudi z reditelji, saj bi s tem kršil določbe Zakona o zasebnem varovanju.

V primeru, da ste se kot organizator prireditve za zagotavljanje reda odločili za sodelovanje z varnostno službo svetujemo, da vodja prireditve pred oziroma na sami prireditvi preveri ali je subjekt, s katerim ste sklenil pogodbo o zagotavljanju reda na prireditvi, dejansko zagotovil ustrezno (dogovorjeno) število varnostnikov, ali so le ti razporejeni v skladu z izdanim dovoljenjem in ali imajo oblečene telovnike, na katerih je napis »Varovanje«.

Inšpektorat RS za notranje zadeve, ki izvaja nadzor nad Zakonom o zasebnem varovanju na javnih prireditvah in je prekrškovni organ, ugotavlja, da se organizatorji javnih prireditev pogosto ne zavedajo svojih odgovornosti glede zagotavljanja reda na prireditvi oziroma dolžnosti, da na sami prireditvi dejansko zagotovijo vzdrževanje reda v skladu z izdanim dovoljenjem za izvedbo javne prireditve. Tudi na Upravni enoti Žalec v sodelovanju s Policijsko postajo Žalec pri nadzorih na prireditvah ugotavljamo, da vodja rediteljev in reditelji večkrat niso seznanjeni s svojimi nalogami, da reditelji niso na mestih postavitve ali pa jih ni v takšnem številu, kot je to določeno v varnostnem načrtu (obvezna priloga vlogi).

Dejstvo je, da je za delo rediteljev odgovoren organizator, četudi bi reditelje (kar je v nasprotju z Zakonom o zasebnem varovanju) zagotovila varnostna služba. Za prekršek, ki ga bo storila oseba, ki je na prireditvi opravljala delo reditelja (npr. prekoračila pristojnosti reditelja ali ni izpolnjevala pogoje za reditelja, določene z Zakonom o javnih zbiranjih), bosta kaznovana organizator in vodja prireditve, čeprav organizator te osebe ni določil, da opravlja delo reditelja.

Vse, ki vas zanimajo aktualne prireditve na območju Slovenije, vabimo, da si ogledate  prijavljene javne prireditve in javne shode na spletnih straneh e-Uprava »Prireditve in shodi«.
 
Za dodatne informacije lahko pokličete Upravno enoto Žalec na telefonsko številko (03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.

Simona Stanter, načelnica