PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
ISUZU D-MAX CREW SATELLITE
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Obvestila
09. junij 2017
Saša Zidanšek Obreza
IME JE POMEMBEN DEL OTROKOVE INDETITETE

Ime je pomemben del otrokove identitete

Nomen est omen ali ime je znamenje se glasi latinski rek. Osebno ime je osebna pravica, ki jo sestavljata ime in priimek, nas določa oziroma razlikuje od drugih ljudi. Nekateri starši se prav trudijo, da bi bilo otrokovo ime čim bolj izvirno. Izhajajoč iz podatkov Statističnega urada RS je vse več modernih imen, ki so se pojavila prvič po letu 1991, npr. Tian, Eman, Nej za dečke ter npr. Kiara, Tanaja in Ronja za deklice, vse pogostejša so tudi dvojna imena. Še vedno pa je pri nas najpogostejše moško ime Franc in najpogostejše žensko ime Marija. Če vas zanima, kako pogosto je vaše ime ali ime vašega otroka, si oglejte spletne strani prej navedenega urada na povezavi: http://www.stat.si/ImenaRojstva

Dejstvo je, da izbira otrokovega imena ni lahka naloga staršev, saj ga bo (najverjetneje) nosil vse življenje. Zagotovo pa do polnoletnosti, ko ga bo lahko spremenil brez soglasja staršev na upravni enoti za relativno nizke stroške. Za prvo odločbo o spremembi osebnega imena je treba plačati upravno takso 54,90 EUR, za vsako naslednjo pa 109,30 EUR. Dolžina osebnega imena ne vpliva na višino upravne takse.

V Zakonu o osebnem imenu je določeno, da sta za pravni promet izbrani priimek in ime lahko sestavljena vsak iz največ dveh besed oziroma nedeljivih celot. Dolžine osebnega imena zakon ne omejuje, pač pa določa, da je osebno ime sestavljeno iz besed, zato osebno ime ne more biti sestavljeno iz le ene črke ali številke. Nabor črk in znakov je določen z zakonom, ki ureja matični register.
Na upravni enoti, ki je pristojna za spremembo osebnega imena, na podlagi vloge stranke   odločamo, ali je izbrano ime primerno ali ne. Ravnamo v skladu zgoraj navedenim zakonom, kjer je tudi zapisano, da se sme pravica do svobodne izbire osebnega imena omejiti le, če je to nujno za zavarovanje javne varnosti, morale, pravic in svoboščin drugih ljudi. Prav tako zakon določa, da osebno ime državljanu zagotavlja identiteto, varstvo njegove osebnosti in dostojanstva. Gre za pravilo, ki omogoča precej subjektivno oceno (npr. ne moreš biti Pes Fido ali Banka Slovenija). Na Upravni enoti Žalec smo v letu 2016 izdali 9 odločb o spremembi imena otroka, v letu 2017 pa 8. Negativnih odločb nismo izdali, kar pomeni, da nismo prejeli »posebnih« zahtev za spremembo imena. Največkrat prihaja do sprememb imena otrok zaradi usklajevanja priimka s priimki staršev.
Osebno ime otroka
Mladoletni osebi se osebno ime spremeni na zahtevo staršev ali posvojitelja. Če je otrok že dopolnil devet let, mora tudi sam podati izjavo, da se strinja s spremembo osebnega imena. Za spremembo otrokovega osebnega imena mora biti dano soglasje obeh staršev. Če živita ločeno, vlogo vloži tisti od staršev, pri katerem otrok živi. Če se starša ne moreta sporazumeti glede spremembe osebnega imena otroku, potem jima sporazumno odločitev pomaga doseči center za socialno delo. Če se starša tudi ob njegovi pomoči ne sporazumeta o otrokovem novem osebnem imenu, o utemeljenosti zahtevka odloča sodišče v nepravdnem postopku na predlog enega ali obeh staršev. Odločba sodišča o utemeljenosti zahtevka mora biti priložena zahtevi za spremembo osebnega imena mladoletni osebi.

Sprememba osebnega imena ob priznanju očetovstva
Ob priznanju očetovstva se lahko otroku, za katerega se podaja priznanje, z izjavo na zapisnik spremeni osebno ime. Če je otrok že dopolnil devet let, je potrebno tudi njegovo soglasje. Sprememba osebnega imena velja od dneva podaje izjave. Sprememba osebnega imena je ob priznanju očetovstva takse prosta.
 
Sprememba osebnega imena ob posvojitvi
Posvojencu, ki že ima določeno osebno ime, lahko posvojitelji ob posvojitvi izberejo novo osebno ime, pri čemer mu lahko priimek spremenijo ne glede na starost, medtem ko mu imena med četrtim in devetim letom starosti ni dovoljeno spreminjati. Novo osebno ime mora biti vpisano v odločbo o posvojitvi s strani pristojne institucije. Kot že zapisano, če je otrok že dopolnil devet let, je potrebno tudi njegovo soglasje. Sprememba osebnega imena velja od dneva pravnomočnosti odločbe o posvojitvi in je takse prosta.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 03 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.

                                                                                                       Simona Stanter, načelnica