HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Obvestila
30. september 2019
Ana
Javna razgrnitev predloga modelov množičnega vrednotenja nepremičnin

Množično vrednotenje nepremičnin je sistem masovnega ocenjevanja vrednosti nepremičnin. Sistem je razvit na podlagi pravil, ki veljajo za posamično ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin, vendar omogoča ocenjevanje tržne vrednosti velikemu številu nepremičnin naenkrat. Sistem sloni na modelih vrednotenja, ki se oblikujejo s statističnimi metodami obdelave podatkov o trgu nepremičnin.


Sistem množičnega vrednotenja v Sloveniji se uporablja za:
- javne namene, določene z zakonom (odmera davkov, preverjanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, določanje odškodnine v primerih razlastitev, itd.),
- za druge javne namene (za obvezne statistične analize, za ocenjevanje nepremičnega premoženja v lasti države, itd.) in
- za različne zasebne in poslovne namene (banke, sodišča, cenilci).

 

Geodetska uprava Republike Slovenija (GURS) je v teh dneh za občine izvedla posvete o postopkih javne razgrnitve modelov vrednotenja, na katerih je  pojasnila naloge, ki so skladno z Zakonom o množičnem vrednotenju naloga občin.

 

Pri oblikovanju modelov vrednotenja želi GURS sodelovanje vseh zainteresiranih, tudi lastnikov nepremičnin. Lastniki se lahko seznanijo s predlogom modelov vrednotenja, saj bo ta javno razgrnjen na vsaki občini in objavljen na spletu.

 

Poleg tega bo GURS od 1. 10. 2019 na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si/ objavil še poskusni izračun vrednosti, in sicer na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019. Poskusni izračun lastnikom omogoča, da ugotovijo ustreznost predloga modelov na svojih nepremičninah, ki jih najbolje poznajo, in v primeru ugotovljene neustreznosti podajo konkretne in utemeljene pripombe.

 

Lastniki lahko podajo pisne pripombe na predlog modelov, in sicer:
- na zaris con in višino vrednostne ravni podajo pripombe občini na obrazcu JR:MV-1,
- na ostale elemente modelov (točkovanje, faktorje) pripombo podajo na GURS na obrazcu JR.MV-2.

Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. 10. do 15. 11. 2019.

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin bo potekala od 1. 10. do 30. 10. 2019 v sejni sobi Občine Tabor v času uradnih ur občine.
Predlog modelov bo javno objavljen s 1. 10. 2019 tudi na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije https://www.mvn.e-prostor.gov.si/.

 

Predlog modelov GURS v času razgrnitve bo javno predstavljen lastnikom nepremičnin tudi na 12. območnih geodetskih upravah, za našo občino v sredo, 16. 10. 2019, od 10.00 do 13.00 v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.
Na podlagi javne razgrnitve in podanih pripomb bo Vlada RS do 31. 3. 2020 določila modele vrednotenja. Po določitvi modelov, predvidoma v prvi polovici aprila 2020, bo GURS lastnikom nepremičnin poslal zbirna potrdila s podatki iz evidence vrednotenja, ki se bodo preoblikovali le ob vsaki spremembi modelov.


Ker se aktivnosti v zvezi z javno razgrnitvijo predlogov modelov vrednotenja nepremičnin odvijajo zelo hitro, priporočamo, da redno spremljate tudi občinsko spletno stran in od 1. 10. 2019 tudi spletni portal množičnega vrednotenja nepremičnin: https://www.mvn.e-prostor.gov.si/, na katerem bodo dostopne vse informacije o projektu množičnega vrednotenja, pogosta vprašanja in odgovori ter ključne povezave na obrazce in evidence. Za vsebinsko pomoč in vprašanja lahko kontaktirate brezplačni klicni center na 080 20 09, in sicer vsak delovni dan od 8. do 16. ure. Vprašanja ali zahteve za pojasnila posredujte na elektronski naslov vrednotenje@gov.si ali na naslov: Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana.