ADVENTNI VENČEK TD TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
KOČIJA KMETIJE LUKMAN
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
ISUZU D-MAX CREW SATELLITE
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Obvestila
08. januar 2018
Saša Zidanšek Obreza
NAVZOČNOST PRIČ PRI POROČNIH OBREDIH NI VEČ POTREBNA

Upravna enota Žalec nam je posredovala naslednje obvestilo:

Bistvene novosti Družinskega zakonika ter Pravilnika o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze, ki so se začele uporabljati  1. januarja 2018, se  nanašajo  na poročne obrede. Zakonodajalec se je namreč odločil, da bo sprostil pogoje za sam postopek sklenitve zakonske zveze. Z uveljavitvijo Zakona o partnerski zvezi veljajo enaki pogoji tako za sklenitev zakonske zveze kot tudi za sklenitev partnerske zveze.
Družinski zakonik bodočim zakoncem ponuja več možnih načinov sklenitve zakonske zveze. Pri poročnem obredu morata biti vedno obvezno prisotna oba bodoča zakonca, glede na njuno željo pa se ta lahko sklene na več načinov. Zakonska zveza se lahko sklene pred matičarjem in načelnikom oz. načelnico upravne enote ali od nje pooblaščene osebe (s pričama ali brez). Lahko se sklene pred  matičarjem in županom ali županjo občine, na območju katere se sklepa zakonska zveza (s pričama ali brez). Vsi, ki želijo le minimalno slovesnost, lahko zakonsko zvezo sklenejo samo pred matičarjem, ob prisotnosti prič ali brez.
Ko že navedeno, sta lahko pri sklenitvi zakonske zveze prisotni (dve poslovno sposobni) priči, če bodoča zakonca tako želita. Lahko pa se odločita za sklenitev zakonske zveze tudi brez prisotnosti prič. Navzočnost prič, ki sta v preteklosti imeli vlogo pri dokazovanju sklenitve zakonske zveze, ni več potrebna, saj se identifikacija zakoncev opravi na podlagi veljavnih osebnih dokumentov. Velja še omeniti, da tudi poročni prstani že dlje časa niso več potrebni.
Naslednja novost je, da pooblastilo za sklepanje zakonskih zvez zakonik podeljuje  tudi županom, kot osebam s posebnim ugledom v družbi. Dejstvo je, da si bodoči zakonci  pogosto želijo, da jih poročijo župani. Ti tako v času opravljanja svoje funkcije ne bodo več potrebovali posebnega pooblastila načelnika upravne enote, ampak bodo pooblaščeni že po samem zakonu na območju svoje občine. V kolikor bodo želeli poročati izven svoje občine pa bodo zato še vedno potrebovali pooblastilo pristojne upravne enote.
Zakonik ureja tudi tako imenovane jubilejne poroke, torej ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze, kar do zdaj ni bilo zakonsko urejeno. Zakonca, ki želita ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze, se prijavita pri upravni enoti, na območju katere nameravata ponoviti slovesnost, ob plačilu 170 evrov. Ponovitev slovesnosti bo izvedel načelnik oziroma načelnica  upravne enote ali od njega pooblaščena oseba ali župan oziroma županja.
Še vedno se ohranja sama ureditev prijave sklenitve zakonske zveze. Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, se morata osebno prijaviti na upravni enoti, na območju katere nameravata skleniti zakonsko zvezo. Matičar mora namreč ob prijavi bodoča zakonca opozoriti na pogoje za veljavnost zakonske zveze in se prepričati o tem, ali so ti pogoji izpolnjeni.  Prav tako se bodoča zakonca z matičarjem dogovorita glede vsebine in prijave sprememb, kot tudi glede ure poroke. Zakonsko zvezo lahko sklenete med tednom na sedežu Upravne enote Žalec ob sredah med 10. in 16.30 in petkih med 10. in 12.30. Ob sobotah se sklepajo zakonske zveze v ostalih uradnih prostorih med 10. in 19. uro, vendar ne ob sobotah, ko je praznik in hkrati dela prost dan oz. drug dela prosti dan.

Vsem, ki se nameravate poročiti, želimo sporočiti, da je sklenitev zakonske zveze takse prosta, če jo sklenete v uradnih prostorih za sklepanje zakonskih zvez posamezne upravne enote. Na območju Upravne enote Žalec imamo štiri tovrstne lepo urejene prostore, to so avla Doma II. slovenskega tabora Žalec, salon v Schwentnerjevi hiši na Vranskem, celotno območje Gradu Komenda na Polzeli in sejna soba Upravne enote Žalec.
Če bi se radi poročili zunaj teh prostorov in je to izvedljivo, boste morali vlogo vložiti vsaj 30 dni pred izbranim datumom poroke in na račun upravne enote poravnati 170 evrov. Vlogi  boste morali priložite še soglasje lastnika prostora. Svetujemo vam, da se z lastnikom prostora dogovorite za vse svoje posebne želje in ceno.
Ugotavljamo, da število porok na našem območju iz leta v leto narašča, največ jih seveda beležimo v poletnih mesecih. V  preteklem letu je usodni DA izreklo kar 130 parov.
Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 03 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.

                                                                                                       Simona Stanter, načelnica