HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Obvestila
11. julij 2019
Saša Zidanšek Obreza
NOVELA ZAKONA O OSEBNEM IMENU MED DRUGIM ODPRAVLJA OMEJITEV ŠTEVILA IMEN IN PRIIMKOV

Osebna imena poznamo že dolga tisočletja, pa vendar še vedno ostaja skrivnost kdaj, kako in na kateri stopnji razvoja so le-ta nastala. Latinski pregovor ‘Nomen est omen’ ali po naše ‘Ime je znamenje’ pove, da smo že od nekdaj na imena pozorni in da ta zaznamujejo naša življenja.
Pravila o imenu in priimku vsakega državljana Slovenije so zapisana v Zakonu o osebnem imenu, ki določa, da je osebno ime pravica državljana in služi za razločevanje ter identifikacijo fizičnih oseb. Osebno ime je sestavljeno iz imena in priimka, ki državljanu zagotavlja identiteto, varstvo njegove osebnosti in dostojanstva.
Osebno ime  je  posamezniku določeno ob rojstvu in se lahko spremeni na podlagi določenih družinsko pravnih razmerij (sklenitev zakonske/partnerske zveze, razveza ali razveljavitev zakonske/partnerske zveze, priznanje očetovstva, posvojitev) ali na podlagi prošnje  državljana oziroma na podlagi prošnje zakonitih zastopnikov pri spremembi osebnega imena mladoletni osebi.
Na osebna imena bo v prihodnje zagotovo vplivala novela Zakona o osebnem imenu,  ki  med drugim odpravlja omejitev pri izbiri imena in priimka za pravni promet na dve besedi ter posamezniku daje možnost okrajšave ter uporabo črk v imenu in priimku. Navedene novosti se bodo začele uporabljati v roku enega leta po uveljavitvi zakona, to je 13. 7. 2020.
Povedano drugače, po novem bo lahko ime ali priimek sestavljala tudi samostojna črka, vendar zgolj na način, da bo dodana imenu ali priimku, ki je sestavljeno iz besede ali besed oziroma nedeljivih celot. Državljan bo lahko za pravni promet izbral okrajšavo imena in priimka, vendar tudi v tem primeru imena ali priimka ne more samostojno sestavljati le okrajšava (kombinacija z besedo ali besedami).
Spremembe, ki so se že začele uporabljati, prinašajo daljši rok za izjavo o spremembi priimka po razvezi ali razveljavitvi zakonske ali partnerske zveze s sedanjih šestih mesecev na eno leto. Novela zakona razširja zadržke za spremembo osebnega imena tako, da se kot zadržek dodaja pogojna obsodba za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler traja preizkusna doba.
Kot že zapisano, se lahko celotno osebno ime ali samo priimek ali samo ime spremeni na prošnjo državljana. Vloga za  spremembo osebnega imena se  vloži na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji.
Novela zakona prošnjo za spremembo osebnega imena veže na popolno poslovno sposobnost in ne več na polnoletnost posameznika. Glede na to, da v nekaterih primerih (s sklenitvijo zakonske zveze ali starševstvom na podlagi sodbe sodišča) posameznik pridobi popolno poslovno sposobnost pred polnoletnostjo, se z novelo takim posameznikom omogoča samostojno vlaganje prošenj za spremembo osebnega imena, po drugi strani pa je to onemogočeno polnoletnim posameznikom, ki poslovne sposobnosti nimajo ali je niso pridobili.
Prošnji je treba priložiti potrdilo o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje) in  potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (izda ga okrajno sodišče). Če prošnji niso predložena zgoraj navedena potrdila, jih pridobi upravna enota sama po uradni dolžnosti. V primeru, da naš državljan prebiva v tujini, mora v postopku spremembe osebnega imena predložiti tudi potrdilo o nekaznovanju tujega pristojnega organa.
Prošnjo za spremembo osebnega imena mladoletne osebe (imena in/ali priimka) lahko vložijo starši ali skrbnik oziroma skrbnica, če je mladoletna oseba postavljena pod skrbništvo (s tem mora soglašati tudi pristojni center za socialno delo). Če je otrok že dopolnil devet let, mora tudi sam podati izjavo, da se strinja s spremembo osebnega imena. Za spremembo otrokovega osebnega imena mora biti dano soglasje obeh staršev. Če ta živita ločeno, vlogo vloži tisti od staršev, pri katerem otrok živi oziroma ki mu je zaupan v varstvo in vzgojo, če s tem soglaša drugi od staršev. Če se starša ne moreta sporazumeti glede spremembe osebnega imena otroku, potem jima sporazumno odločitev pomaga doseči center. Novi zakon jasno določa, da soglasja drugega od staršev ni potrebno, in sicer v primerih, ko eden od staršev ni več živ, ni znan, njegovega prebivališča ni mogoče ugotoviti ali če mu je odvzeta starševska skrb.
Sprememba osebnega imena velja za popolno poslovno sposobne osebe od dneva vročitve odločbe, za mladoletne osebe pa od dokončnosti odločbe o spremembi osebnega imena. Taksa za spremembo osebnega imena na podlagi odločbe znaša v skupnem znesku 54,90 evra. Ob vsaki nadaljnji spremembi osebnega imena, izdani na zahtevo posameznika, je treba plačati dvakratno vrednost takse (skupaj 109,30 evra).
Naj spomnimo, da  je ob spremembi osebnega imena treba zamenjati tudi osebne dokumente, in sicer osebno izkaznico in potni list najkasneje v 30 dneh, orožne listine v 8 dneh, prometno dovoljenje v 15 dneh, vozniško dovoljenje v 30 dneh po nastali spremembi podatkov.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 03 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.
              


Simona Stanter,  načelnica