ADVENTNI VENČEK TD TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
KOČIJA KMETIJE LUKMAN
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
ISUZU D-MAX CREW SATELLITE
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Obvestila
12. februar 2018
Saša Zidanšek Obreza
PES POMOČNIK ZA GIBALNO OVIRANE OSEBE

Že v stari Grčiji so poznali pse, ki so vodili slepe. Množično pa so pse vodnike začeli uporabljati po 1. svetovni vojni, zlasti v Nemčiji. V Sloveniji se je pričelo usposabljanje psov vodnikov leta 1953. Do sedaj je Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije pokrival stroške za psa pomočnika le slepim ljudem, s spremembo Zakona o izenačevanju možnosti invalidov in sprejemom Pravilnika o psih pomočnikih, pa lahko invalid, ki je zaradi invalidnosti težko ali najtežje gibalno oviran, a ima ustrezne psihofizične lastnosti in primerne bivalne pogoje, dobi psa pomočnika. Biti mora polnoletni državljan Republike Slovenije ali tujec s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, sposoben sam sprejeti odločitev za psa in imeti socialno mrežo v primeru, ko za psa ne zmore krajši čas skrbeti sam.

Psi pomočniki so naučeni, da za gibalno ovirano osebo pobirajo in prinašajo razne predmete (npr. telefon, jedilni pribor, kovance, daljinec za TV, zdravila, časopis itd.), odpirajo in zapirajo vrata, prižigajo in ugašajo luči, pomagajo osebi pri oblačenju, slačenju, pomagajo pri hišnih opravilih, vlečejo invalidski voziček, spremljajo osebe pri vsakodnevnih opravilih kot so nakupovanje, obisk pošte, banke in drugo. Za psa pomočnika ni primeren vsak pes, temveč mora biti ustrezno izšolan. Biti mora popolnoma navezan na invalida in pripravljen na delo z njim. Zato mora gibalno ovirana oseba najprej vložiti vlogo za uveljavljanje pravice do psa pomočnika. To lahko od 1. maja 2018 stori na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji, tudi na Upravni enoti Žalec.

Na upravni enoti bomo po prejemu vloge zaprosili Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča ter izvedenca, da podata izvedenski mnenji o fizičnih, osebnih in drugih značilnostih invalida, oceno o združljivosti invalida in psa ter uspešnosti para, ki ga tvorita invalid in pes. Na podlagi izvedenskega mnenja bomo izdali odločbo o odobritvi šolanja psa pomočnika. Po pravnomočnosti odločbe bo upravičenec prejel vrednotnico za financiranje šolanja psa. Sredstva za šolanje psa so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije. Upravičenec izbere izvajalca šolanja psa v roku enega meseca od izdaje vrednotnice. Seznam izvajalcev je objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Šolanje psa traja približno dve leti (predpriprava – splošno šolanje eno leto, sledi posebno šolanje).

Če izvajalec med šolanjem psa oceni, da upravičenec ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev psa, o tem obvesti upravno enoto, ki izda odločbo, s katero odloči, da invalid ni upravičen do dodelitve psa pomočnika.

Po končanem šolanju psa član multidisciplinarnega tima inštituta in izvedenec skupaj z izvajalcem opravijo končni preizkus usposobljenosti invalida in psa za sodelovanje. Če sta invalid in pes preizkus uspešno opravila, bomo izdali na upravni enoti (po prejemu zapisnika) po uradni dolžnosti odločbo o dodelitvi psa invalidu v last.

Če pes ne more več opravljati nalog zaradi bolezni, poškodbe ali smrti, za katero ni kriv invalid, lahko invalid uveljavlja pravico do novega psa. V primeru pa, da invalid po svoji krivdi izgubi psa pomočnika, ni upravičen do novega psa najmanj osem let od pridobitve.

Invalid mora psa, od dne, ko postane njegov lastnik, zavarovati za poškodbo oziroma škodo, ki bi jo pes storil ljudem ali stvarem, ter psa nezgodno zavarovati za primer bolezni in poškodb. Psu mora zagotavljati prehrano, negovanje oziroma čiščenje, redno veterinarsko oskrbo, redne sprehode ter drugo. Zagotoviti mu mora, da pes živi v stanovanju ali hiši.

Izšolan pes je spremljevalec človeka, mu zagotavlja stalno bližino in je njegov zvest prijatelj. Znano je, da pes ugodno vpliva na človekovo počutje in zdravje.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 03 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.
              

Simona Stanter, načelnica