HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Obvestila
25. marec 2021
Saša Zidanšek Obreza
PODPIS POGODBE O OPRAVLJANJU LOKALNE GASILSKE JAVNE SLUŽBE ZA LETO 2021

V  sredo, 3. marca 2021, je v sejni sobi občine potekal podpis letne pogodbe med občino Tabor, Prostovoljnimi gasilskimi društvi  Ojstriška vas-Tabor, Kapla-Pondor in Loke ter Gasilsko zvezo Žalec.

Zakonsko osnovo za sklenitev tovrstne pogodbe predstavlja Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in Zakon o gasilstvu. Prostovoljna gasilska društva in gasilska zveza so dolžni opravljati naloge gasilske službe na celotnem območju Občine Tabor, lokalna skupnost pa jim bo za to v tem letu dodelila proračunska sredstva v višini cca. 28.000,00 EUR. Sredstva so namenska in se uporabijo za plačilo zavarovalnih premij, delovanje Gasilske zveze Žalec in domačih PGD, za nakup gasilskih oblek in opreme. Ob koncu leta PGD pripravijo letno poročilo o realizaciji programa in ga oddajo občinskemu poveljstvu GZ Žalec.

Ugotavljamo, da so tudi pri nas prav gasilska društva tista, ki združujejo in najbolj intenzivno povezujejo občane, poleg tega pa velja omeniti, da ima prostovoljno gasilstvo v naši državi že več kot 140-letno tradicijo. Naloga gasilskih društev ni le gašenje in reševanje v primeru požarov.  Dajejo nam oporo in nesebično pomoč ob vsakršni nesreči.

Podpisniki pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe kot najpomembnejše in najštevilčnejše splošno reševalne službe v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pri zagotavljanju nacionalne varnosti na tem področju, so pohvalili dobro medsebojno sodelovanje na vseh ravneh, župan Marko Semprimožnik pa se je ob tej priložnosti v imenu občine in vseh občanov zahvalil gasilcem za njihovo požrtvovalno delo.

 

Saša Zidanšek Obreza

Foto: Darko Naraglav