HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Obvestila
14. januar 2020
Saša Zidanšek Obreza
PREVERITE VELJAVNOST VAŠIH OSEBNIH DOKUMENTOV

Letos poteče veljavnost 235 000 osebnim izkaznicam - preverite veljavnost vaših osebnih dokumentov!
Potni list in osebna izkaznica sta javni listini, s katerima državljani svojo identiteto, istovetnost in državljanstvo izkazujete ob prehodu državne meje (z osebno izkaznico lahko potujete le v določene države). Dokument lahko pridobi vsak državljan, ne glede na prebivališče, pridobijo ga lahko tudi otroci, ne glede na starost.
Naj spomnimo, da je osebni dokument treba menjati po poteku obdobja, za katerega vam je bil izdan, ali v primeru, da ste spremenili osebno ime ali naslov stalnega prebivališča, če je dokument poškodovan in kadar je vaš dokument prenehal veljati (npr. zaradi naznanitve pogrešitve, izgube ali tatvine, uničenja). Svoje osebne dokumente pa ste dolžni urediti tudi v primeru, ko se je preimenovala ulica ali preštevilčila hišna številka, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče.
Statistični podatki kažejo, da mora običajno največ Slovencev menjavo osebnih dokumentov opraviti v poletnih mesecih. Tako je bilo recimo v letu 2019, ko je veljavnost največ osebnim izkaznicam in potnim listom potekla junija in julija. Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve se to leto ta trend spreminja, saj so trije meseci, ko se bo iztekla veljavnost največ osebnim izkaznicam, oktober, november in december.
V letu 2020 bo v Republiki Sloveniji skupno potekla veljavnost 235.293 osebnim izkaznicam in 43.283 potnim listom. Medtem ko bo na območju Upravne enote Žalec potekla veljavnost 4550 osebnim izkaznicam in 708 potnim listinam.
Vlogo za osebno izkaznico ali potni list lahko oddate osebno na kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu v Republiki Sloveniji ali na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih Republike Slovenije v tujini. V nujnih primerih, kot so zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki, lahko osebno izkaznico izda tudi Ministrstvo za notranje zadeve. Enako velja tudi za vloge za potni list.
Osebna izkaznica je praviloma izdelana v štirih delovnih dneh. Ob oddaji vloge je možno prositi za prednostno izdelavo osebne izkaznice. V tem primeru je treba plačati višjo upravno takso, osebna izkaznica pa je izdelana in predana na pošto najkasneje naslednji delovni dan.
Z veljavno osebno izkaznico trenutno lahko potujete v Albanijo, Avstrijo, Andoro, Belgijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Ciper, Češko, Črno goro, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Islandijo, Italijo, Latvijo, Litvo, Lihtenštajn, Luksemburg, Madžarsko, Malto, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Severno Makedonijo, Slovaško, Srbijo, Španijo, Švedsko, Švico, Monako, San Marino in Veliko Britanijo (od dogovora med Veliko Britanijo in EU bo odvisno, ali bo to mogoče tudi po izstopu Združenega kraljestva iz EU).
Dejstvo je, da imajo osebne izkaznice različno dobo veljavnosti. Za državljane stare od 18 do 70 let so izdane za obdobje 10 let, za otroke mlajše od 3 let, za obdobje 3 let, za otroke, stare od 3 do 18 let za obdobje 5 let. Državljani, stari 70 ali več let, imajo osebne izkaznice s trajno veljavnostjo. Osebna izkaznica lahko velja tudi eno leto, a to velja le v primeru, če je posameznik v obdobju 5 let pred vložitvijo vloge izgubil, pogrešil, ali sta mu bili ukradeni dve ali več osebnih izkaznic oziroma gre za državljana z začasnim prebivališčem v postopku preverjanja prijave stalnega prebivališča.
Opozorilo staršem! Če bi radi izdelali potni list ali osebno izkaznico za otroka, morate biti pozorni na naslednje. Otrok, ki je starejši od 8 let, mora biti navzoč ob vložitvi vloge. Otrokom po dopolnjenem 12. letu starosti se ob vlogi za potni list odvzameta tudi dva prstna odtisa.
Po oddaji vloge za izdajo potnega lista običajno traja pet delovnih dni, da ga prejme naslovnik. V primeru prednostne izdelave je potni list izdelan in predan na pošto najkasneje naslednji delovni dan. V tem primeru je treba plačati višjo upravno takso.
Tako kot za osebne izkaznice tudi za potne liste velja, da imajo različno dobo veljavnosti. V nasprotju z osebnimi izkaznicami pri potnih listih ne obstaja možnost trajne veljavnosti. Deset let tako veljajo potni listi državljanom, starim 18 let ali več, 5 let državljanom, starim od 3 do 18 let, 3 leta otrokom, mlajšim od treh let. Eno leto velja potni list, če je državljan v obdobju 5 let pred vložitvijo vloge izgubil, pogrešil ali sta mu bila ukradena dva ali več potnih listov oziroma če zaradi razlogov začasne narave ni mogoč odvzem prstnih odtisov.
Stroški postopka izdaje osebne izkaznice in potnega lista (v nadaljevanju OI in PL)
Namen izdaje OI in strošek v EUR  Namen izdaje PL in strošek v EUR
OI za 3 leta                              12,46  PL državljan RS z veljavnostjo 3 leta       35.20
OI za 5 let                                14.26 PL državljan RS z veljavnostjo 5 let          39,30
OI za 10 let in/ali trajno            18,86 PL državljan RS z veljavnostjo 10 let        46,10
OI za 1 leto                              12,06 PL državljan RS z veljavnostjo 1 leto         34,80

Na koncu, a ne nazadnje bi radi opozorili polnoletne državljane s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki nimajo nobene druge veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, da morajo imeti veljavno osebno izkaznico. Na območju Uprave enote Žalec živi trenutno kar 267 oseb, ki nimajo nobenega veljavnega osebnega dokumenta, zato jih pozivamo, da si le-to uredijo, v izogib morebitnim nevšečnostim, ki bi se jim lahko pripetile, zaradi tega.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 03 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.


Simona Stanter, načelnica