HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Obvestila
14. februar 2019
Saša Zidanšek Obreza
RAZPIS ZA INOVATORJA LETA SSD 2018

Inovativnost = Spodnja Savinjska dolina

Zadnje leta se v povezavi z gospodarsko uspešnostjo posameznega podjetja, regije ali države  pogosteje omenja tudi beseda inovativnost, ki jo tako rekoč skoraj že enačimo z besedama uspeh ali konkurenčnost.
Zakaj je temu tako je jasno iz nekaj preprostih dejstev.
In sicer podjetja zgolj s svojimi produkcijskimi zmožnostmi že nekaj časa niso več kos cenejši konkurenci iz držav s poceni delovno silo, krepitev konkurenčnosti podjetij/gospodarstva pa je prednostna naloga na poti dohitevanja razvitejših gospodarstev.
Inovacijska sposobnost skupaj s človeškim kapitalom sta ključna dejavnika boljše produktivnosti, pomembno pa je tudi povečanje učinkovitosti države in njenih institucij, vključno z vzpostavitvijo spodbudnega okolja za razvoj podjetij. 
Občine Spodnje Savinjske doline ter partnerji podjetniškega podpornega okolja Razvojna agencija Savinja in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec že nekaj let spodbujajo podjetja in posameznike k inovativnemu razmišljanju in uvajanju novih ali izboljšanih procesov v delovno okolje.
Tako bo tudi letos v mesecu marcu odprt razpis »Inovator leta Spodnje Savinjske doline«, kamor  bodo posamezniki ali podjetja iz šestih občin Spodnje Savinjske doline lahko prijavila svoje inovacije.
Z razpisom občine želijo spodbuditi občane ter podjetja k vzpodbujanju ustvarjalnosti ter jim s tem vsaj nekoliko tudi približati inovacijsko miselnost.
Ravno inovacijska sposobnost je namreč tista, ki omogoča podjetju hitro prilagajanje spremembam in hkrati ponuja možnosti za izboljšanje konkurenčnega položaja.
Novi, boljši, bolj funkcionalni in vabljivi izdelki ali storitve na trgu pomenijo za podjetja zanesljiv vir konkurenčne prednosti, saj vzbudijo zanimanje kupcev, povečajo trg in dajejo prednosti tistim, ki na nanj vstopijo prvi.
Inovativnost pa namreč ne predstavljajo zgolj korenite inovacij, temveč je dovolj že, da izboljšate produkt, način proizvodnje ali pa da že poznan produkt predstavite novemu trgu.

Razpis Inovator leta Spodnje Savinjske doline je med tovrstnimi spodbudami že sam po sebi nekakšna »inovacija« saj se tu nagrade podeljujejo v denarni obliki in so po višinah primerljive povprečni slovenski managerski plači. 

Podjetja ali posamezniki inovatorji lahko v tem času zaprosijo tudi za nepovratna sredstva, ki so trenutno skozi patentni vavčer na voljo preko Slovenskega podjetniškega sklada.

Vabljeni torej k sodelovanju po načelu, da nobena inovacija ni neumna, neumno pa je ne iskati novih inovacij!

Pripravil:
Dejan Jazbinšek
Razvojna agencija Savinja