HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Obvestila
14. januar 2020
Saša Zidanšek Obreza
STOPI KORAK NAPREJ IN SE VKLJUČI V SOCIALNO AKTIVACIJO

Socialna aktivacija je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je v letu 2017 nastal kot odziv na posledice  gospodarske krize, s katero se je dvignilo število dolgotrajno brezposelnih oseb. Kljub izboljšanju gospodarske slike se danes še vedno srečujemo z ranljivimi skupinami in posamezniki, ki so težje zaposljivi, izgubljajo svoja delovna znanja in kompetence ter imajo številne socialne in zdravstvene težave. Ti posamezniki pa se med drugim soočajo s socialno revščino in izključenostjo.

Projekt Socialna aktivacija, ki ga sofinancirata  Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada, vzpostavlja model 16 regijskih mobilnih enot po celotni Sloveniji, v okviru katerih deluje 48 koordinatorjev socialne aktivacije, ki zagotavljajo podporo pri obravnavi posameznika, vključenega v sistem socialne aktivacije. Omenjeni projekt se bo po zaključku sofinanciranja, leta 2022, umestil v sistem socialno varstvenih storitev in programov v reorganizirano mrežo centrov za socialno delo.

V programe socialne aktivacije se vključujejo dolgotrajni prejemniki denarne socialne pomoči,  začasno nezaposljive osebe, druge neaktivne osebe, ki ne prejemajo denarne socialne pomoči, ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami.

Izvajalci programov socialne aktivacije, ki jih ministrstvo izbere preko javnega razpisa, vključenim udeležencem nudijo podporo pri pridobivanju kompetenc za lažji vstop na trg dela ter jim pomagajo pri razreševanju morebitnih drugih težav.

Projekt pomembno prispeva k izboljšanju socialne problematike v naši regiji. V sklopu programov socialne aktivacije se krepi socialna vključenost udeležencev, povečujejo se njihove zaposlitvene možnosti, dviguje se motivacija za razreševanje lastne situacije, krepijo se obstoječe ter pridobivajo nove socialne in funkcionalne kompetence za učinkovito spopadanje z ovirami, katere posameznikom preprečujejo vstop na trg dela.

Cilj je doseči reaktivacijo in integracijo posameznikov v družbene sisteme ter jih ponovno vključiti na trg dela. Kot kažejo mnogi dosedanji primeri dobrih praks, je to mogoče doseči s celovitim pristopom, ki ga je potrebno umestiti v kontekst delovanja že obstoječih socialnih služb.

Osebe, vključene v programe socialne aktivacije, lahko pridobijo tudi konkretne praktične izkušnje za trg dela, ki jih v samem delovnem procesu pod vodstvom mentorja osvojijo tekom usposabljanja pri delodajalcih. Na ta način udeleženci pridobivajo nova znanja ter se preizkusijo na konkretnih delovnih mestih, delodajalci pa lahko v njih prepoznajo morebitne kandidate za zaposlitev.

Vključevanje v programe socialne aktivacije poteka preko enotne vstopne točke, torej centra za socialno delo, ter urada za delo. Obe organizaciji pripravita nabor oseb, ki so potencialni kandidati za vključitev v programe, ter jih napotita na informativne sestanke h koordinatorkama socialne aktivacije. Le- ti s kandidati opravita individualne razgovore, jih motivirata ter izpeljeta postopek vključitve. Napotitev h koordinatorkama pa je možna tudi s strani izvajalskih organizacij ter drugih deležnikov v lokalnem okolju.

V Savinjsko-šaleški regiji bo v obdobju od 2019 do 2022 skupno izvedenih 15 programov socialne aktivacije. Trenutno sočasno potekajo trije šestmesečni programi, katere izvajajo Ljudska univerza Celje ter Društvo Novus v partnerstvu z Andragoškim zavodom Ljudska univerza Velenje.

KONTAKTNI PODATKI:

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

REGIONALNA MOBILNA ENOTE VELENJE

Rudarska 6 (1. nadstropje Poslovnega centra Megatel)

p. p. 116, 3320 Velenje

Koordinatorki socialne aktivacije za Savinjsko-šaleško regijo (UE Velenje, Žalec, Mozirje):

Bojana Vrbič (030-715-713 ali bojana.vrbic@gov.si)

Vesna Vošner (030-715-714 ali vesna.vosner@gov.si)