TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Obvestila
26. november 2021
Saša Zidanšek Obreza
UMIK ZABOJNIKOV ZA EMBALAŽO Z EKOLOŠKIH OTOKOV

Simbio, d.o.o. obvešča, da bodo v vseh 12 občinah, kjer izvajajo gospodarsko javno službo zbiranja odpadkov, v začetku decembra začeli z umikom zabojnikov za embalažo z ekoloških otokov. Razlog je v tem, da že od leta 2009 omogočajo občanom ločevanje odpadne in kovinske embalaže po sistemu od vrat do vrat. Na nekaterih ekoloških otokih so kljub temu še pustili zabojnike za embalažo, ki pa jih bodo sedaj odstranili in s tem ukinili podvajanje sistema zbiranja iste frakcije odpadkov. 

Na vseh ekoloških otokih bodo tako ostali zabojniki za steklo ter papir in karton.

Občani lahko za morebitne občasne viške kovinske in plastične embalaže na Petrolovih servisih kupijo tipske vrečke Simbio za embalažo, ki jih prislonijo k svojim zabojnikom za embalažo na dan odvoza, ali pa viške embalaže pripeljejo v svoj zbirni center in jih brezplačno predajo.