HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Poslovno
20. julij 2020
Saša Zidanšek Obreza
INOVATOR LETA 2019

INFORMACIJA ZA JAVNOST ob slavnostni podelitvi nagrad in priznanj po medobčinskem razpisu »Inovator leta Spodnje Savinjske doline« za leto 2019

Žalec: torek, 30.6.2020
S slavnostno podelitvijo priznanj in nagrad, ki je bila tokrat zaradi aktualnih kriznih Korona razmer  organizirana na odprtem prireditvenem prostoru Fontane piv zeleno zlato v Žalcu je bil zaključen razpis »Inovator leta Spodnje Savinjske 2019«, kjer so občine Spodnje Savinjske doline in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec s strokovno pomočjo Razvojne agencije Savinja tokrat podelili priznanja trem najboljšim inovacijam lokalnega okolja za preteklo leto.
Priznanja je tokrat nagrajencem podelil Minister za infrastrukturo RS Jernej Vrtovec, ki je s svojim obiskom naglasil pomen inovacijske sposobnosti, ki je skupaj s človeškim kapitalom ključen dejavnik boljše produktivnosti ob tem pa je nujno zagotavljati učinkovito delovanje države in njenih institucij, vključno z vzpostavitvijo spodbudnega okolja za razvoj podjetij.  Vse našteto je v času aktualne globalne negotovosti še toliko bolj pomembno, saj so ravno inovacije tisti ključni faktor za ohranjanje delovnih mest in hkrati za zagotavljanje razvoja podjetij in rasti gospodarstva.
Slovenija se dviga na globalni lestvici inovativnosti in smo v skupini 30-tih najbolj inovativnih držav a ne smemo zaspati! Podjetja zgolj s svojimi produkcijskimi zmožnostmi že nekaj časa niso več kos cenejši konkurenci iz držav s poceni delovno silo, krepitev konkurenčnosti podjetij/gospodarstva pa je prednostna naloga na poti dohitevanja razvitejših gospodarstev.
Inovacijska sposobnost skupaj s človeškim kapitalom sta ključna dejavnika boljše produktivnosti, pomembno pa je tudi povečanje učinkovitosti države in njenih institucij, vključno z vzpostavitvijo spodbudnega okolja za razvoj podjetij. 
V Spodnji Savinjski dolini partnerji podjetniškega okolja že vrsto let sodelujejo pri organizaciji različnih oblik vzpodbujanja razvoja ter odpiranja novih delovnih mest v gospodarstvu. Ena od tovrstnih oblik je tudi vzpodbujanje inovacij s pomočjo razpisa »INOVATOR LETA«.
Razpis že osmo leto zapored poteka na medobčinski ravni in sicer sodelujoče Občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec že pred objavo razpisa namenijo sredstva za izvedbo, ki se v 90 % namenijo za denarne nagrade najbolje ocenjenim inovacijam. Omeniti je potrebno, da je razpis v tem smislu dokaj edinstven, saj se na podobnih tekmovanjih tudi na višjih nivojih inovatorjem podeljujejo le priznanja tu pa so podeljene nagrade po višinah primerljive povprečni slovenski managerski plači.
Na razpisu je tako v 8-ih letih sodelovalo 126 inovatorjev s 86 inovacijami, kar je dovolj zgovoren podatek o razsežnostih skupnega razpisa.
Inovacije oceni sedemčlanska Komisija za ocenjevanje, ki deluje po zastavljenem Pravilniku, ocena posamezne inovacije pa je sestavljena iz več kriterijev, od katerih se poseben poudarek namenja prav inovativnosti. 
Kvaliteto nagrajenih inovacij se zagotavlja s predpisano minimalno oceno, ki jo morajo nagrajene inovacije dosegati, potrdi pa jih svet županov sodelujočih občin, nagradi pa se do 5 najboljših inovacij, ki prejmejo oceno najmanj 8,5.  
Skozi vsa leta pri razpisu v okviru ocenjevalne komisije sodeluje tudi Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec. Administrativno tehnično podporo izvaja Razvojna agencija Savinja.

Nagrajene inovacije zagotavljajo rešitve z najrazličnejših področij človeškega delovanja, od osnovnih pripomočkov za gospodinjsko rabo, do raznih kmetijsko obdelovalnih in industrijskih strojev, elektronskih naprav, inovativnih rešitev družbeno socialnega okolja ter celo specializiranih naprav za medicinsko diagnostiko.   
Od nagrajenih inovacij jih je do sedaj nekaj zelo uspešno kandidiralo tudi na regionalnem in državnem nivoju.
Na aktualnem razpisu je sodelovalo 10 inovacij, od katerih so bile 3 skupinske, tako da je pri razvoju prijavljenih inovacij sodelovalo 17 inovatorjev.
Inovacijska priznanja in nagrade, ki jih podeljuje Območni svet Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline imajo namen dati neposredno vzpodbudo inovatorjem na lokalnem področju in promovirati njihove inovacijske rezultate, hkrati pa je to tudi posredna pomoč lokalnemu in nacionalnemu gospodarstvu.

Letošnji nagrajenci razpisa »Inovator leta SSD 2019« so:

Št. Inovatorji Podjetje Naziv inovacije Inovacija dobi Nagrada (EUR)
1 Igor Pevec Pevec d.o.o. Navtično sidro THOR 1. nagrado in priznanje 2.518 €
2 Biserka Kišič in Primož Grajžl MedicoApps d.o.o. FLYSENTINEL, nadzorni sistem za pilote 2. nagrado in priznanje 2.491 €
3 Gregor Sajovic  Mipot d.o.o. Ekološka žara za ekološki pogreb 3. nagrado in priznanje 2.472 €

Na tokratnem razpisu so sodelovale še naslednje inovacije:
- Pametne uporovne varilne enote za industrijo 4.0
- Artopolis: Mesto umetnosti; razvito in implementirano v podjetju Matej Tomažin, Samozaposleni v kulturi
- Horizontalni drobilnik H35; razvito v podjetju SICO d.o.o.
- Didaktična igra ČRKOLJUB
- Nošena traktorska kosilnica SIP DISC 1100 z največjo delovno širino na svetu, ki zadostuje vsem mejnim transportnim dimenzijam; razvito v podjetju SIP d.d.
- Interaktivne igrače PAWESOME PUZZLE za hišne ljubljenčke; razvito v podjetju Jan Weichardt s.p.
- CBD kapljice z izboljšano absorpcijsko vrednostjo

RASZVOJNA AGENCIJA SAVINJA IN OBMOČNO PARTNERSTVO SSD