HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Poslovno
07. oktober 2021
Saša Zidanšek Obreza
OBČINA TABOR PODPISALA PISMO O NAMERI ZA VKLJUČITEV V PROJEKT "REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA - SAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA 2021/2022"

V mesecu oktobru 2021 je na pobudo Razvojne agencije Savinjske regije d.o.o (RASR) Občina Tabor,  kakor že vrsto let doslej,  podpisala Pismo o nameri za vključitev v projekt »Regijska štipendijska shema – Savinjska statistična regija 2021/2022. Projekt je državna razvojna naloga na regionalni ravni, ki ga skladno z zakonodajo izvaja RASR.

Občina Tabor je s Pismom o nameri izrazila interes za vključitev v projekt, preko katerega bo izvajala svojo štipendijsko politiko. Namen občine je sofinancirati delodajalcem 1 štipendijo za dijake in 1 štipendijo za študente v višini 25 %, ob upoštevanju kriterijev, da sta delodajalec in štipendist iz naše občine.

Na spletni strani RASR je  objavljen Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko oz. študijsko leto 2021/2022:

Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko_študijsko leto 2021_2022 - Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. (rasr.si) 

in

POPRAVEK BESEDILA JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 - Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. (rasr.si)

Delodajalec se na razpis lahko prijavi kadar koli med šolskim letom 2021/2022. Več informacij na elektronskem naslovu: razvojna.agencija@rasr.si in na   telefonski številki 03 589 40 90.

Regijske štipendijske sheme so določene z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in z  Zakonom o štipendiranju. Podrobnejše je izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem določeno v Pravilniku o izvajanju enotnih regijskih štipendijskih shem, ki ga sprejmejo regionalne razvojne agencije. Sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru RŠS se izvaja v sodelovanju med skladom in subjekti razvoja na regionalni ravni (RRA) kot nosilci RŠS in sicer tako, da sklad preko njih za kadrovsko štipendijo, ki jo podeljuje delodajalec, prispeva do 50% kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30% minimalne plače. S posameznim razpisom so zagotovljena sredstva za sofinanciranje štipendij od trenutnega šolskega/študijskega leta do konca izobraževanja na isti stopnji izobraževanja. Regijske štipendijske sheme delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Savinjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2021/2022.

Delodajalci Občine Tabor vabljeni, da se vključite in izkoristite možnost sofinanciranja.

Saša ZIDANŠEK OBREZA