PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Zdravje in lepota
21. november 2018
Saša Zidanšek Obreza
PROJEKT MoST - MODEL SKUPNEGA PRISTOPA ZA KREPITEV ZDRAVJA IN ZMANJŠEVANJE NEENAKOSTI V ZDRAVJU LOKALNIH SKUPNOSTI TUDI PRI NAS!

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je v juniju 2018 izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih« ali krajše MoST. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, je skoraj 3 milijone evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 2,4 milijona evrov.
Namen projekta je preprečitev zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Gre za temeljni podporni del projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov«, ki se bo izvajal v 25 zdravstvenih domovih ter pripadajočih lokalnih skupnostih, med drugim tudi v okviru dejavnosti Zdravstvenega doma Jože Potrata Žalec oz. v naši občini.
S projektom MoST bo zagotovljena kakovostna, usklajena in učinkovita izvedba Nadgradnje in razvoja preventivnih programov. Cilj projekta MoST je kontinuirano organizacijsko-vsebinsko usmerjanje in spremljanje zdravstvenih domov in lokalnih skupnostih ter dodatno strokovno usposabljanje tako mreže izvajalcev preventivnih programov za vse populacijske skupine, kot tudi strokovnjakov z Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. S tem konceptom sistemske podpore skupnostnega pristopa bo tako okrepljeno tudi medsektorsko sodelovanje in povezovanje ključnih deležnikov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Projekt se torej izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« inje sofinanciran s strani Evropskega strukturnega in investicijskega sklada (80%) in nacionalnega sofinanciranja (20%) ter traja od 01.09.2017 do 31.08.2020.

V prostorih naše občine je prisotna t.i. Polivalentna patronažna služba Zdravstvenega doma Žalec in sicer vsak tretji ponedeljek v mesecu, od 13. do 14. ure, od 19. novembra 2018 dalje.

Po besedah patronažne sestre gospe Ane Bogataj, ki je ob svojem prvem obisku podrobneje predstavila program,  obravnavajo celotno populacijo  od rojstva pa vse  do smrti, z namenom zmanjšanja neenakosti v zdravju,  v duhu poštenosti in socialne pravičnosti.
Patronažno varstvo se lahko izvaja na pacientovem domu, v Zdravstvenem domu, na sedežu lokalne skupnosti in na terenu. Temelji na terenskem konceptu  dela, na geografsko opredeljenem območju. Pomoč je prvenstveno namenjena prebivalcem oddaljenih krajev, predvsem tistim, ki živijo v neurejenem življenjskem okolju, so socialno ogroženi, ostareli..

Patronažna sestra na njihovo željo tako opravi osnovne meritve:  krvni tlak,  količina sladkorja v krvi, količina kisika v krvi (saturacija), srčni utrip. V kolikor oseba še nima izbranega osebnega zdravnika ali potrebuje zdravniško pomoč, ji patronažna sestra posreduje ustrezne informacije in ji nudi pomoč pri ureditvi zadev.
Polivalentna patronažna služba je namenjena tudi osebam brez sklenjenega ustreznega zdravstvenega zavarovanja, osebam, ki niso državljani RS, migrantom, sezonskim delavcem  itd..

V kolikor bo interes, se za  skupine oseb meritve in svetovanje lahko opravijo npr. v gasilskih domovih ali drugje v občini oz. za posameznike na njihovih domovih, vse na osnovi predhodnega dogovora s patronažno sestro gospo Ano Bogataj, na telefonski številki: 031 424 147.
Njen naslednji obisk v naši lokalni skupnosti je planiran v ponedeljek, 17. decembra 2018, od 13. do 14. ure.

Saša ZIDANŠEK OBREZA

Viri:

Zdravstveni dom Jožeta Potrate Žalec

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Ministrstvo za zdravje

www.eu-skladi.si