PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
ISUZU D-MAX CREW SATELLITE
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Gospodarstvo

07. november 2018
Saša Zidanšek Obreza
BREZPLAČNO USPOSABLJANJE "KAJ MORA PODJETNIK/DIREKTOR DRUŽBE VEDETI O SVOJIH BILANCAH, DAVKIH IN LISTINAH"

SPOT svetovanje Savinjska vabi na dvodnevno brezplačno usposabljanje.

Več v prilogi!

21. avgust 2017
Lilijana Štor Krebs
Obvestilo o delih na občinski cesti JP 992671 Dol – Tabor

Obveščamo Vas, da bo asfaltiranje rekonstruiranega odseka občinske ceste JP992671 Dol – Tabor, med križiščem z državno cesto pri Občinski stavbi in odcepom pri domačiji Miklaužič, potekalo predvidoma v ponedeljek 28.08.2017. Ta dan bo na cesti popolna zapora med 7.00 in 17.00 uro!

Obvoz je mogoč po občinski cesti JP992801 Prekopa – Podlog – Šmit (mimo domačije Breznik-Namar). Prosimo vas za upoštevanje prometne signalizacije ter opozoril in navodil odgovornih na gradbišču v času izvajanja del.

08. avgust 2017
Lilijana Štor Krebs
Vabilo na javno razgrnitev in javno obravnavo splošnega dela gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto Žalec, izdelanega za obdobje 2016 - 2025

Več v priloženem dokumentu.

07. marec 2017
Saša Zidanšek Obreza
RAZPIS INOVATOR LETA SSD 2016

Območno razvojno partnerstvo "Spodnje Savinjske doline" objavlja razpis za podelitev nagrad in priznanj INOVATOR LETA SSD 2016. Več v priponki!

07. marec 2017
Saša Zidanšek Obreza
INOVACIJE - GONILO RAZVOJA V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

V Spodnji Savinjski dolini partnerji podjetniškega okolja že vrsto let sodelujejo pri organizaciji različnih oblik vzpodbujanja razvoja ter odpiranja novih delovnih mest v gospodarstvu. Ena od tovrstnih oblik je tudi vzpodbujanje inovacij s pomočjo razpisa »Inovator leta«.

05. december 2016
Saša Zidanšek Obreza
KROŽEK EKO TRŽNEGA SEMENARSTVA

V petek, 2. decembra 2016 se je v sejni sobi Občine Tabor odvijal Krožek eko tržnega semenarstva pod vodstvom terenske kmetijske svetovalke Kmetijsko gozdarskega zvaoda Celje, Izpostave Žalec, Maje Klemen Cokan, ki nam je posredovala naslednji prispevek:

17. marec 2016
Alenka Kreča Šmid
Javni razpis za pred-financiranje projektov

Spoštovani,

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Ur. l. RS, št. 19 z dne 11. 3. 2016, objavil Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016.


Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na povezavi:
http://www.regionalnisklad.si/razpisi


Lep pozdrav.

09. december 2015
Alenka Kreča Šmid
Delna odločba Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Delni odločbi in odločba v zvezi z boleznijo modrikastega jezika pri govedu, drobnici in prostoživečih prežvekovalcih so v priloženih datotekah.

07. december 2015
Alenka Kreča Šmid
ZAČETNI TEČAJ IZ EKOLOŠKEGA KMETOVANJA

Več v priloženi datoteki.

26. avgust 2015
Alenka Kreča Šmid
Sporazum o izvedbi odpusta dolgov

Občina Tabor je 12. avgusta 2015 pristopila k Sporazumu o izvedbi odpusta dolgov, ki ga je Vlada RS podpisala 20. julija 2015. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poudarja, da je odpis dolgov enkraten dogodek in s tem ukrepom ne želi spodbujati kulture neplačevanja.

Strani