HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Občinske

28. avgust 2017
Alenka Kreča Šmid
Prijava škode na kmetijskih pridelkih po suši 2017

Na podlagi 7., 8. in 54. člena Uredbe o enotni metodologiji za ocenjevanje škode (Ur.l.RS, št. 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08) je Uprava RS za zaščito in reševanje sprejela sklep o predhodni oceni škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše 2017.

Vsi oškodovanci, ki imate večje površine od 1 ha primerljivih površin lahko prijavite škodo po suši 2017 na prizadetih kulturah (koruza, oljne buče, pozni krompir, travnikih, pašnikih, ...)

28. avgust 2017
Saša Zidanšek Obreza
NUJNO OBVESTILO - ASFALTIRANJE PLOČNIKA TABOR-JUG

Obveščamo Vas, da bo asfaltiranje pločnika na območju Tabor-jug potekalo v četrtek, 31. avgusta 2017, med 7. in 17. uro!
Predvidena je delna zapora ceste LC 490201 Tabor- Loke.

Prosimo vas za upoštevanje prometne signalizacije ter opozoril in navodil odgovornih na gradbišču, v času izvajanja del.

Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo na Občini Tabor, na tel. 03/7057085 ali na mobilni številki 040/706029 – Simon Jan.

Zahvaljujemo se za razumevanje!

24. avgust 2017
Saša Zidanšek Obreza
IZREDNO OBVESTILO


Obveščamo Vas, da bo asfaltiranje rekonstruiranega odseka občinske ceste JP992671 Dol – Tabor, med križiščem z državno cesto, pri Občinski stavbi in odcepom pri domačiji Miklaužič, izredno potekalo v petek,  25.08.2017. Ta dan bo na cesti popolna zapora med 7. in 17. uro!
Obvoz je mogoč po občinski cesti JP992801 Prekopa – Podlog – Šmit (mimo domačije Breznik-Namar).

Prosimo vas za upoštevanje prometne signalizacije ter opozoril in navodil odgovornih na gradbišču, v času izvajanja del.

27. julij 2017
Saša Zidanšek Obreza
OBVESTILO O DELIH NA OBČINSKI CESTI JP992671 DOL-TABOR

Obveščamo Vas, da bo na javnem razpisu izbrani izvajalec Sašo Cizej s.p., predvidoma v ponedeljek 31.07.2017 pričel z deli na Obnovi cestnega odseka ceste JP992671 Dol – Tabor, med križiščem z državno cesto pri Občinski stavbi in odcepom pri domačiji Miklaužič. Dela bodo potekala predvidoma vsak delovni dan in sobote od 7.00 do 17.00 ure do konca meseca avgusta, v tem času pa bo na cesti delna in občasno popolna zapora ceste. Obvoz bo mogoč po občinski cesti JP992801 Prekopa – Podlog – Šmit (mimo domačije Breznik-Namar).

03. julij 2017
Alenka Kreča Šmid
Polovična zapora lokalne ceste Tabor – Loke zaradi izgradnje hodnika za pešce

Obveščamo vas, da bo od četrtka dalje, dne 6.7.2017  med 7 in 17h, polovična zapora ceste Tabor-Loke zaradi izgradnje hodnika za pešce. Zaključek del je predviden v mesecu avgustu.

Prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije v času zapore.

30. junij 2017
Saša Zidanšek Obreza
PREVZEM NOVEGA POLTOVORNEGA VOZILA

V petek, 23. junija 2017, je Občina Tabor na parkirišču pri športnem igrišču POŠ pripravila slovesen prevzem novega poltovornega vozila ISUZU D-MAX, SPACE SATELLITE z dodatno opremo.

Po uvodnih besedah Marka Semprimožnika, ki je program povezoval, je sledil govor župana Antona Groblerja, ki je poudaril veliko pridobitev za celotno lokalno skupnost. Novo vozilo sta blagoslovila domača duhovnika Martin Cirar ter Alojz Pirnat. Za glasbeno popestritev so poskrbeli Savinjski rogisti.

30. junij 2017
Saša Zidanšek Obreza
NAJBOLJŠI UČENCI IN DIJAKI ŠOLSKEGA LETA 2016/2017 PRI ŽUPANU

V sredo, 21. junija, je Občina Tabor na sprejem povabila kar 20 najboljših učencev Podružnične osnovne šole Tabor in 4 najboljše dijake srednjih šol. Učence oziroma dijake ter njihove starše je sprejel in nagovoril župan Anton Grobler, nekaj besed pa je spregovorila tudi ravnateljica OŠ Vransko - Tabor Majda Pikl.
V knjigo najboljših učencev in dijakov so se zapisali:
 Patricija Bukovec, 9. b, za srebrno priznanje na področnem tekmovanju iz zgodovine in za odličen uspeh vsa leta šolanja;
 Sara Miklaužič, 9. b, za odličen uspeh vsa leta šolanja;

27. junij 2017
Alenka Kreča Šmid
Popolna zapora ceste Tabor-Loke LC 490201 zaradi asfaltiranja

Obveščamo vas, da bo v sredo, dne 28.6.2017 med 7. in 16. uro zaradi asfaltiranja občasna popolna zapora ceste Tabor-Loke LC 490201.

Prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije v času zapore.

23. junij 2017
Saša Zidanšek Obreza
PREDAJA NOVEGA VOZILA V UPORABO REŽIJSKEMU OBRATU OBČINE

Danes, v petek, 23. junija 2017,  ob 17. uri, bo  na parkirišču, pri športnem igrišču POŠ slavnostni prerez traku ob predaji novega poltovornega  vozila z dodatno opremo.

23. maj 2017
Alenka Kreča Šmid
OCENJEVANJE ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC POPLAV V ČASU MED 27. IN 28. APRILOM 2017

Obveščamo vas, da smo skladno s sklepom Uprave RS za zaščito in reševanje pričeli z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma infrastrukturi zaradi posledic poplav v času med 27. in 28. aprilom 2017.

Vloge lahko oddate na priloženih obrazcih do 30.5.2017.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefon 03/705-70-85, 040/706-029 Simon Jan 

Strani