HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Obvestila

10. september 2018
Saša Zidanšek Obreza
POPOLNA ZAPORA JAVNE POTI PREKOPA-BLATE-PODLOG

Zaradi rekonstrukcije mostu čez potok Bolska se  bo od 17.09.2018 (od 7. ure dalje) do 24.9. 2018 izvedla popolna zapora javne poti JP 992801 Prekopa-Blate-Podlog na odseku od uvoza za MČN Prekopa do priključka na lokalno cesto LC490191 Čeplje-Pondor, v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah ter po priloženi skici zapore, s strani  izvajalca Energetika Projekt d.o.o. Vransko.

Obvoz za ves promet bo urejen po lokalni cesti LC 490191 Čeplje-Pondor.

10. september 2018
Saša Zidanšek Obreza
PRVI NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA
30. avgust 2018
Saša Zidanšek Obreza
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Obveščamo vas, da imamo na spletni strani http://www.rasr.si/si/razpisi/2018/08/619-Javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019 objavljen Javni razpis za izbor projektov za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

30. avgust 2018
Saša Zidanšek Obreza
MOTENA OSKRBA S PITNO VODO V NASELJU TABOR

Javno komunalno podjetje Žalec obvešča vse uporabnike pitne vode v naselju Tabor, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del motena oskrba s pitno vodo danes,  v četrtek, 30. avgusta  med 11.00 in 14.00 uro. Prosijo za razumevanje.

07. avgust 2018
Saša Zidanšek Obreza
MOŽNOST ŠTUDENTSKEGA DELA V AVGUSTU IN SEPTEMBRU
07. avgust 2018
Saša Zidanšek Obreza
UPRAVNA ENOTA ŽALEC BO PRIČELA IZDAJATI EVROPSKO KARTICO UGODNOSTI ZA INVALIDE

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov je Upravna enota Žalec pridobila nove pristojnosti. Izdajali bomo invalidske kartice ugodnosti, z veljavnostjo 10 let. Kot je razvidno iz zgoraj priložene fotografije, je izgled kartice na sprednji strani enak za vse države EU.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je leta 2016 pričelo izvajati evropski projekt Evropska kartica ugodnosti za invalide (European Disability Card and associated benefits).

18. julij 2018
Saša Zidanšek Obreza
OBVEZNO ZATIRANJE PELINOLISTNE AMBRIOZE

Ker se bliža čas cvetenja pelinolistne ambrozije, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja imetnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč na obvezno zatiranje ambrozije, zlasti preprečevanje njenega cvetenja in nastanka semen. Kljub izvedenim številnim aktivnostim za ozaveščanje ljudi o tej problematiki se vsi imetniki zemljišč še vedno ne zavedajo, da so dolžni sami poskrbeti za pravočasno odstranjevanje ambrozije na svojem zemljišču.

18. julij 2018
Saša Zidanšek Obreza
MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC OD 15.06. DO 15.07.2018

Dogodki:

11. julij 2018
Saša Zidanšek Obreza
GRADBENO DOVOLJENJE PO NOVEM

Novi Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati  junija 2018, prinaša kopico novosti pri pogojih za graditev objektov, zato želimo bodoče graditelje  na kratko seznaniti z nekaterimi najpomembnejšimi določili veljavne gradbene zakonodaje.
Kaj vse po sprejemu novega zakona potrebujete za gradbeno dovoljenje za hišo?

02. julij 2018
Saša Zidanšek Obreza
DOLŽNOSTI ORGANIZATORJEV JAVNIH PRIREDITEV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

V toplejših in daljših dnevih na Upravni enoti Žalec beležimo povečano število prošenj za dovolitev izvedbe javnih prireditev. Zagotavljanje varnosti na tovrstnih dogodkih je zagotovo zelo pomembno, zato želimo organizatorje prireditev opozoriti na zakonske obveznosti določene v Zakonu o javnih zbiranjih ter Zakonu o zasebnem varovanju.

Priporočamo, da se organizatorji že pri načrtovanju prireditve (pri upravni enoti ali policijski postaji, glede na vrsto prireditve oz. shoda) predhodno informirate o svojih obveznostih, potrebnih dovoljenjih in soglasjih.

Strani