HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Obvestila

06. januar 2017
Saša Zidanšek Obreza
JAVNO NAZNANILO - AVIARNA INFLUENCA

S strani Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območnega urada Celje smo v petek, 6. januarja 2017 prejeli odločbo, ki imetnikom perutnine narekuje ukrepe za preprečevanje okužb z aviarno influenco. Več v prilogi.

Foto: svetovni splet

04. januar 2017
Saša Zidanšek Obreza
BREZPLAČNA SOCIALNO-PEDAGOŠKA POMOČ V OBČINI

V četrtek, 5. januarja 2017,  bo tudi na območju naše občine, pod okriljem Centra za socialno delo Žalec  pričela delovati brezplačna socialno-pedagoška pomoč v okviru Dnevnega centra za otroke in mladostnike Podmornica ter laična pomoč družinam in posameznikom na terenu. Program pomoči je sofinanciran s strani  občin Spodnje Savinjske doline in se izvaja preko javnih del.

Socialno pedagoška pomoč na terenu se bo izvajala vsak četrtek med šolskim letom od 11.00 do 19.00, v času šolskih počitnic pa od 8.00 do 16.00.

09. december 2016
Saša Zidanšek Obreza
NOVE PRISTOJNOSTI UPRAVNE ENOTE ŽALEC NA PODROČJU DIMNIKARSKIH STORITEV

Nov Zakon o dimnikarskih storitvah in Pravilnik o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjem, ki sta že stopila v veljavo in se bosta v celoti začela uporabljati 1. januarja 2017, dimnikarjem prinašata precej sprememb. Zakonodaja med drugim uvaja licenčni sistem na področju izvajanja dimnikarskih storitev. Upravne enote pa smo na podlagi zgoraj citirane zakonodaje pridobile nove pristojnosti za izdajo tovrstnih dovoljenj in licenc.

09. november 2016
Saša Zidanšek Obreza
ALKOHOL POMEMBNO PRISPEVA K NASTANKU PROMETNIH NESREČ

Alkohol je pogosto prisoten v našem vsakdanjem življenju, ob različnih priložnostih od druženja, praznovanja in tudi osebne stiske posameznikov. In ker je pitje alkohola družbeno sprejemljivo in ga pije večina posameznikov v naši družbi, pogosto pride do njegove zlorabe. Že v majhnih količinah lahko alkohol namreč vpliva na voznikovo ravnanje. Tuji raziskovalci so ugotovili, da že po prvem popitem kozarcu začnejo slabeti vozniške sposobnosti, podaljšuje se reakcijski čas in povečuje se število napačnih odločitev.

08. november 2016
Saša Zidanšek Obreza
VABILO NA KROŽEK - BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Izpostava Žalec nam je posredovala vabilo na krožek. Več v prilogi.

08. november 2016
Saša Zidanšek Obreza
ZDRAVSTVENO VARSTVO VOJNIH VETERANOV PO 1.1.2017

Upravna enota Žalec nam je posredovala obvestilo v zvezi z novostmi pri zdravstvenem zavarovanju vojnih veteranov od prihodnjega leta dalje. Več v prilogi.

07. november 2016
Saša Zidanšek Obreza
NOV SISTEM OPRAVLJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV S 1.1.2017

Sprejet je bil nov Zakon o dimnikarskih storitvah. Obstoječi koncesijski sistem ostaja v veljavi do konca letošnjega leta, s 1.1.2017 pa se uvaja licenčni sistem - uporabniki bodo imeli možnost izbire dimnikarske družbe. Več v prilogah.

27. oktober 2016
Saša Zidanšek Obreza
VPRAŠALNIK JAVNE AGENCIJE RS ZA VARNOST PROMETA

Prejeli smo prošnjo Javne agencije RS za varnost prometa za objavo povezave na spletni vprašalnik:

27. oktober 2016
Saša Zidanšek Obreza
KAKO SI VLADA PRIZADEVA REŠEVATI MIGRANTSKO PROBLEMATIKO

S strani Urada vlade RS za komuniciranje smo prejeli prošnjo po objavi obvestila, ki ga najdete v prilogi z namenom prispevati k čim boljši in celoviti obveščenosti občank in občanov.

27. oktober 2016
Saša Zidanšek Obreza
TEDEN SOLIDARNOSTI 1.- 7. NOVEMBER 2016

Od 1. do 7. novembra 2016 bo potekal Teden solidarnosti. V skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije so pošiljatelji na pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu (razen na knjige, časopise in revije) dolžni lepiti doplačilne znamke z nominalno vrednostjo 0,17 EUR, ki so v skladu z ZDDV-1 oproščene plačila DDV.

Zbrana sredstva se stekajo v Sklad solidarnosti  Rdečega križa Slovenije in se namenijo kot pomoč ljudem ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega oz. takojšnji pomoči posameznikom in družinam ob manjših nesrečah.

 

 

Strani