JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Obvestila

18. julij 2018
Saša Zidanšek Obreza
MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC OD 15.06. DO 15.07.2018

Dogodki:

11. julij 2018
Saša Zidanšek Obreza
GRADBENO DOVOLJENJE PO NOVEM

Novi Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati  junija 2018, prinaša kopico novosti pri pogojih za graditev objektov, zato želimo bodoče graditelje  na kratko seznaniti z nekaterimi najpomembnejšimi določili veljavne gradbene zakonodaje.
Kaj vse po sprejemu novega zakona potrebujete za gradbeno dovoljenje za hišo?

02. julij 2018
Saša Zidanšek Obreza
DOLŽNOSTI ORGANIZATORJEV JAVNIH PRIREDITEV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

V toplejših in daljših dnevih na Upravni enoti Žalec beležimo povečano število prošenj za dovolitev izvedbe javnih prireditev. Zagotavljanje varnosti na tovrstnih dogodkih je zagotovo zelo pomembno, zato želimo organizatorje prireditev opozoriti na zakonske obveznosti določene v Zakonu o javnih zbiranjih ter Zakonu o zasebnem varovanju.

Priporočamo, da se organizatorji že pri načrtovanju prireditve (pri upravni enoti ali policijski postaji, glede na vrsto prireditve oz. shoda) predhodno informirate o svojih obveznostih, potrebnih dovoljenjih in soglasjih.

01. junij 2018
Saša Zidanšek Obreza
IZVAJANJE VZPOREDNIH VOLITEV

Spoštovani,

želimo vas obvestiti, da bomo na dan volitev, v nedeljo, 3.6.2018 v volilnem okraju Žalec pred nekaterimi izmed volišč, med katere spada tudi volišče Dom krajanov Tabor, izvajali vzporedne volitve. To bo potekalo tako, da bosta pred vhodom v volišče prisotna dva študenta, ki odhajajoče volivce vljudno zaprosita, ali bi nam zaupali, kateri stranki ali listi so oddali svoj glas.
O izvajanju vzporednih volitev smo prav tako obvestili tudi Državno volilno komisijo in OVK Žalec.
 

spec. Dane Kostrić,  direktor

30. maj 2018
Saša Zidanšek Obreza
JAVNI POZIV ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA ČLANA SVETA MEDOBČINSKE SPLOŠNE KNJIŽNICE ŽALEC - PREDSTAVNIKA SOUSTANOVITELJA
30. maj 2018
Saša Zidanšek Obreza
ODPRTO PISMO POLITIČNIM STRANKAM

Skupščina Združenja občin Slovenije je na svoji 20. redni seji, 23.05.2018, v Selnici ob Dravi sprejela Odprtopismo političnim strankam, ki nastopajo na parlamentarnih volitvah.. 

15. marec 2018
Saša Zidanšek Obreza
BREZPLAČNA DELAVNICA "KAKO IZBRATI SVOJEGA RAČUNOVODJO IN PREŽIVETI Z NJIM"

Razvojna agencija Savinja je bila skupaj s še šestimi partnerji (med njimi tudi ZZG Žalec) uspešna pri prijavi na javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk (SPOT)  za obdobje od 2018 do 2022.
V okviru SPOT svetovanje Savinjska bomo poleg ostalih  aktivnosti organizirali tudi usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in MSP.

23. februar 2018
Saša Zidanšek Obreza
VABILO NA PREDAVANJE KOLOBAR IN MINIMALNA OBDELAVA TAL
14. februar 2018
Saša Zidanšek Obreza
40 DNI BREZ ALKOHOLA

V Agenciji za varnost prometa že trinajsto leto zapored podpiramo in kot soorganizator sodelujemo s Slovensko Karitas v akciji 40 dni brez alkohola. To je ena od bolj odmevnih akcij nevladnih organizacij, ki s svojo kontinuiteto, jasnostjo sporočila in nagovorom velikega števila državljanov zaseda prepoznavno mesto v slovenskem prostoru. Alkohol zaznamuje življenja premnogih državljanov in državljank, otrok in mladine in vsak korak, ki ga kot družba naredimo v smeri ozaveščanja in spreminjanja odnosa do uživanja alkohola je korak v pravi smeri.

12. februar 2018
Saša Zidanšek Obreza
PES POMOČNIK ZA GIBALNO OVIRANE OSEBE

Že v stari Grčiji so poznali pse, ki so vodili slepe. Množično pa so pse vodnike začeli uporabljati po 1. svetovni vojni, zlasti v Nemčiji. V Sloveniji se je pričelo usposabljanje psov vodnikov leta 1953. Do sedaj je Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije pokrival stroške za psa pomočnika le slepim ljudem, s spremembo Zakona o izenačevanju možnosti invalidov in sprejemom Pravilnika o psih pomočnikih, pa lahko invalid, ki je zaradi invalidnosti težko ali najtežje gibalno oviran, a ima ustrezne psihofizične lastnosti in primerne bivalne pogoje, dobi psa pomočnika.

Strani