HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Obvestila

07. februar 2017
Saša Zidanšek Obreza
KLIMA NAPRAVA V MRLIŠKI VEŽICI TABOR

Obveščamo vas, da je od 4. februarja 2017 dalje v mrliški vežici Tabor nameščena klima naprava, ki omogoča hlajenje oz. gretje, odvisno od potreb uporabnikov glede na letni čas, kar bo omogočilo prijaznejšo uporabo vežice.

20. januar 2017
Saša Zidanšek Obreza
SEZNAM DIMNIKARJEV IN DIMNIKARSKIH DRUŽB

V skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah je Ministrstvo za okolje in prostor na svoji spletni strani objavilo seznam dimnikarjev in seznam dimnikarskih družb. Več v prilogah.

16. januar 2017
Saša Zidanšek Obreza
SEZNAM IZVAJALCEV ZIMSKE SLUŽBE 2016/2017

V prilogi objavljamo Seznam izvajalcev zimske službe v Občini Tabor za sezono 2016/2017

16. januar 2017
Saša Zidanšek Obreza
OČETOVSKI DOPUST V LETU 2017

V letu 2017 se na podlagi 5. in 6. odstavka 115. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14 in 90/15, v nadaljnjem besedilu ZSDP-1) spremeni število dni očetovskega dopusta, način izrabe očetovskega dopusta ter obdobje nadomestila.

13. januar 2017
Saša Zidanšek Obreza
DODATNA POJASNILA O ZAKONU O DIMNIKARSKIH STORITVAH

Upravna enota Žalec nam je posredovala dodatna pojasnila Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z Zakonom o dimnikarskih storitvah:

11. januar 2017
Saša Zidanšek Obreza
MOBILNI TELEFONI V PROMETU

Z uporabo mobilnega telefona v prometu se zmanjšuje zbranost in pozornost voznika na ključne informacije iz okolja, zato povečujemo tveganje za nastanek prometne nesreče. Zato: NE UPORABLJAJTE TELEFONA MED VOŽNJO. Vozimo pametno.

06. januar 2017
Saša Zidanšek Obreza
JAVNO NAZNANILO - AVIARNA INFLUENCA

S strani Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območnega urada Celje smo v petek, 6. januarja 2017 prejeli odločbo, ki imetnikom perutnine narekuje ukrepe za preprečevanje okužb z aviarno influenco. Več v prilogi.

Foto: svetovni splet

04. januar 2017
Saša Zidanšek Obreza
BREZPLAČNA SOCIALNO-PEDAGOŠKA POMOČ V OBČINI

V četrtek, 5. januarja 2017,  bo tudi na območju naše občine, pod okriljem Centra za socialno delo Žalec  pričela delovati brezplačna socialno-pedagoška pomoč v okviru Dnevnega centra za otroke in mladostnike Podmornica ter laična pomoč družinam in posameznikom na terenu. Program pomoči je sofinanciran s strani  občin Spodnje Savinjske doline in se izvaja preko javnih del.

Socialno pedagoška pomoč na terenu se bo izvajala vsak četrtek med šolskim letom od 11.00 do 19.00, v času šolskih počitnic pa od 8.00 do 16.00.

09. december 2016
Saša Zidanšek Obreza
NOVE PRISTOJNOSTI UPRAVNE ENOTE ŽALEC NA PODROČJU DIMNIKARSKIH STORITEV

Nov Zakon o dimnikarskih storitvah in Pravilnik o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjem, ki sta že stopila v veljavo in se bosta v celoti začela uporabljati 1. januarja 2017, dimnikarjem prinašata precej sprememb. Zakonodaja med drugim uvaja licenčni sistem na področju izvajanja dimnikarskih storitev. Upravne enote pa smo na podlagi zgoraj citirane zakonodaje pridobile nove pristojnosti za izdajo tovrstnih dovoljenj in licenc.

09. november 2016
Saša Zidanšek Obreza
ALKOHOL POMEMBNO PRISPEVA K NASTANKU PROMETNIH NESREČ

Alkohol je pogosto prisoten v našem vsakdanjem življenju, ob različnih priložnostih od druženja, praznovanja in tudi osebne stiske posameznikov. In ker je pitje alkohola družbeno sprejemljivo in ga pije večina posameznikov v naši družbi, pogosto pride do njegove zlorabe. Že v majhnih količinah lahko alkohol namreč vpliva na voznikovo ravnanje. Tuji raziskovalci so ugotovili, da že po prvem popitem kozarcu začnejo slabeti vozniške sposobnosti, podaljšuje se reakcijski čas in povečuje se število napačnih odločitev.

Strani