HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Obvestila

11. julij 2018
Saša Zidanšek Obreza
GRADBENO DOVOLJENJE PO NOVEM

Novi Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati  junija 2018, prinaša kopico novosti pri pogojih za graditev objektov, zato želimo bodoče graditelje  na kratko seznaniti z nekaterimi najpomembnejšimi določili veljavne gradbene zakonodaje.
Kaj vse po sprejemu novega zakona potrebujete za gradbeno dovoljenje za hišo?

02. julij 2018
Saša Zidanšek Obreza
DOLŽNOSTI ORGANIZATORJEV JAVNIH PRIREDITEV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

V toplejših in daljših dnevih na Upravni enoti Žalec beležimo povečano število prošenj za dovolitev izvedbe javnih prireditev. Zagotavljanje varnosti na tovrstnih dogodkih je zagotovo zelo pomembno, zato želimo organizatorje prireditev opozoriti na zakonske obveznosti določene v Zakonu o javnih zbiranjih ter Zakonu o zasebnem varovanju.

Priporočamo, da se organizatorji že pri načrtovanju prireditve (pri upravni enoti ali policijski postaji, glede na vrsto prireditve oz. shoda) predhodno informirate o svojih obveznostih, potrebnih dovoljenjih in soglasjih.

01. junij 2018
Saša Zidanšek Obreza
IZVAJANJE VZPOREDNIH VOLITEV

Spoštovani,

želimo vas obvestiti, da bomo na dan volitev, v nedeljo, 3.6.2018 v volilnem okraju Žalec pred nekaterimi izmed volišč, med katere spada tudi volišče Dom krajanov Tabor, izvajali vzporedne volitve. To bo potekalo tako, da bosta pred vhodom v volišče prisotna dva študenta, ki odhajajoče volivce vljudno zaprosita, ali bi nam zaupali, kateri stranki ali listi so oddali svoj glas.
O izvajanju vzporednih volitev smo prav tako obvestili tudi Državno volilno komisijo in OVK Žalec.
 

spec. Dane Kostrić,  direktor

30. maj 2018
Saša Zidanšek Obreza
JAVNI POZIV ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA ČLANA SVETA MEDOBČINSKE SPLOŠNE KNJIŽNICE ŽALEC - PREDSTAVNIKA SOUSTANOVITELJA
30. maj 2018
Saša Zidanšek Obreza
ODPRTO PISMO POLITIČNIM STRANKAM

Skupščina Združenja občin Slovenije je na svoji 20. redni seji, 23.05.2018, v Selnici ob Dravi sprejela Odprtopismo političnim strankam, ki nastopajo na parlamentarnih volitvah.. 

15. marec 2018
Saša Zidanšek Obreza
BREZPLAČNA DELAVNICA "KAKO IZBRATI SVOJEGA RAČUNOVODJO IN PREŽIVETI Z NJIM"

Razvojna agencija Savinja je bila skupaj s še šestimi partnerji (med njimi tudi ZZG Žalec) uspešna pri prijavi na javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk (SPOT)  za obdobje od 2018 do 2022.
V okviru SPOT svetovanje Savinjska bomo poleg ostalih  aktivnosti organizirali tudi usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in MSP.

23. februar 2018
Saša Zidanšek Obreza
VABILO NA PREDAVANJE KOLOBAR IN MINIMALNA OBDELAVA TAL
14. februar 2018
Saša Zidanšek Obreza
40 DNI BREZ ALKOHOLA

V Agenciji za varnost prometa že trinajsto leto zapored podpiramo in kot soorganizator sodelujemo s Slovensko Karitas v akciji 40 dni brez alkohola. To je ena od bolj odmevnih akcij nevladnih organizacij, ki s svojo kontinuiteto, jasnostjo sporočila in nagovorom velikega števila državljanov zaseda prepoznavno mesto v slovenskem prostoru. Alkohol zaznamuje življenja premnogih državljanov in državljank, otrok in mladine in vsak korak, ki ga kot družba naredimo v smeri ozaveščanja in spreminjanja odnosa do uživanja alkohola je korak v pravi smeri.

12. februar 2018
Saša Zidanšek Obreza
PES POMOČNIK ZA GIBALNO OVIRANE OSEBE

Že v stari Grčiji so poznali pse, ki so vodili slepe. Množično pa so pse vodnike začeli uporabljati po 1. svetovni vojni, zlasti v Nemčiji. V Sloveniji se je pričelo usposabljanje psov vodnikov leta 1953. Do sedaj je Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije pokrival stroške za psa pomočnika le slepim ljudem, s spremembo Zakona o izenačevanju možnosti invalidov in sprejemom Pravilnika o psih pomočnikih, pa lahko invalid, ki je zaradi invalidnosti težko ali najtežje gibalno oviran, a ima ustrezne psihofizične lastnosti in primerne bivalne pogoje, dobi psa pomočnika.

06. februar 2018
Saša Zidanšek Obreza
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN ZA DVIG IZOBRAZBENE RAVNI I.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 23.06.2017 objavil javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Več v prilogah!

Strani