JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Predstavitev kadrov

Občinska uprava

direktorica
Alenka KREČA ŠMID, univ. dipl. org. dela
Višja svetovalka III
e-pošta: alenka.kreca.smid@obcina-tabor.si 
Telefon: 03 705 70 85
Mobilni telefon: 051 650 611

Lilijana ŠTOR KREBS, dipl. organizator menedž.
Višja svetovalka I

e-pošta: lilijana.stor.krebs@obcina-tabor.si
Telefon: 03 705 70 82
Mobilni telefon: 040 860 783

Saša ZIDANŠEK OBREZA, univ. dipl. ekon.
Višja svetovalka I
e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si
Telefon: 03 705 70 88
Mobilni telefon: 040 490 713

Ana LESAR, prof. slov.
Svetovalka III

e-pošta: info@obcina-tbor.si, ana.lesar@obcina-tabor.si
Telefon: 03 705 70 80

Renata MIHEVC, kmet.inž.rastl.proizv.
Višji referent II
e-pošta: renata.mihevc@obcina-tabor.si
Telefon: 03 705 70 80

Tatjana KOVČE, komer.teh.
Referent I
e-pošta: tatjana.kovce@obcina-tabor.si
Telefon: 03 705 70 40

Miran ČAMERNIK
Komunalni delavec II
Mobilni telefon: 040 912 748

 

Skupna občinska uprava občin Tabor - Vransko

Vodja SOU
Mihaela ZUPANČIČ,
dipl.upravni.organiz.
Višja svetovalka I
e-pošta: mihaela.zupancic@obcina-tabor.si
Telefon:  03 705 70 89
Petra SLATINŠEK,dip. ekon.
Svetovalka III

e-pošta: petra.slatinsek@obcina-tabor.si
Telefon: 03 705 70 87
Aleksandra KUMER, poslovni sekretar
Višja referentka II

e-pošta: aleksandra.kumer@obcina-tabor.si
Telefon: 03 705 70 87
Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.