OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Predstavitev kadrov

Občinska uprava

direktorica
Alenka KREČA ŠMID, univ. dipl. org. dela
Višja svetovalka III
e-pošta: alenka.kreca.smid@obcina-tabor.si 
Telefon: 03 705 70 85
Mobilni telefon: 051 650 611

Lilijana ŠTOR KREBS, dipl. organizator menedž.
Višja svetovalka I

e-pošta: lilijana.stor.krebs@obcina-tabor.si
Telefon: 03 705 70 82
Mobilni telefon: 040 860 783

Saša ZIDANŠEK OBREZA, univ. dipl. ekon.
Višja svetovalka I
e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si
Telefon: 03 705 70 88
Mobilni telefon: 040 490 713

Ana LESAR, prof. slov.
Svetovalka III

e-pošta: info@obcina-tbor.si, ana.lesar@obcina-tabor.si
Telefon: 03 705 70 80

Renata MIHEVC, kmet.inž.rastl.proizv.
Višji referent III
e-pošta: renata.mihevc@obcina-tabor.si
Telefon: 03 705 70 80

Tatjana KOVČE, komer.teh.
Referent I
e-pošta: tatjana.kovce@obcina-tabor.si
Telefon: 03 705 70 40

Drago ŠMIT
Komunalni delavec II
Mobilni telefon: 040 912 748

 

Skupna občinska uprava občin Tabor - Vransko

Vodja SOU
Mihaela ZUPANČIČ,
dipl.upravni.organiz.
Višja svetovalka I
e-pošta: mihaela.zupancic@obcina-tabor.si
Telefon:  03 705 70 89
Petra SLATINŠEK,dip. ekon.
Svetovalka III

e-pošta: petra.slatinsek@obcina-tabor.si
Telefon: 03 705 70 87
Aleksandra KUMER, poslovni sekretar
Višja referentka II

e-pošta: aleksandra.kumer@obcina-tabor.si
Telefon: 03 705 70 87