JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Odbori in komisije občinskega sveta

Odbori občinskega sveta

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

MIHAEL CENTRIH občinski svetnik - predsednik
BLAŽ KOVČE občinski svetnik - član
TADEJ LUKMAN občinski svetnik - član
VANJA LEDNIK občinska svetnica - članica
ŽAN GROBLER občinski svetnik - član

 

Statutarno pravna komisija

MIHAEL CENTRIH občinski svetnik - predsednik
MATEJA CESTNIK občinska svetnica - članica
BLAŽ KOVČE občinski svetnik - član
ŽAN GROBLER občinski svetnik - član
TJAŠA PUNGARTNIK zunanja članica

 

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

VANJA LEDNIK občinska svetnica- predsednica
BLAŽ KOVČE občinski svetnik - član
BOŠTJAN KREČA občinski svetnik - član
MATEJKA KOVAČIČ zunanja članica
STANISLAV PETRIČ zunanji član

 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

ŽAN GROBLER občinski svetnik - predsednik
IVAN HRASTNIK občinski svetnik - član
TADEJ LUKMAN občinski svetnik - član
ANTON GROBLER zunanji član
JANEZ BASLE zunanji član

 

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

MATEJA CESTNIK občinska svetnica - predsednica
TADEJ LUKMAN občinski svetnik - član
BOŠTJAN KREČA občinski svetnik - član
JOŽE CESTNIK zunanji član
MATJAŽ LESJAK zunanji član

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

DUŠAN LAMPRET predstavnik policijske postaje
BRANKO ŠKETA predstavnik POŠ Tabor
MARJAN TRATNIK predstavnik ZŠAM
LEOPOLD MIKEK predstavnik vzdrževalca cest
JANEZ RAJOVEC predstavnik izvajalca šolskih prevozov
PETER JEZERNIK predstavnik občanov