PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
ISUZU D-MAX CREW SATELLITE
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Odbori in komisije občinskega sveta

Odbori občinskega sveta

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

MIHAEL CENTRIH občinski svetnik - predsednik
IVAN HRASTNIK občinski svetnik - član
ALI KHODARY EISA občinski svetnik - član
LUDVIK MIKLAVC občinski svetnik - član
JERNEJ GREGL občinski svetnik - član
   

Seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Statutarno pravna komisija

MIHAEL CENTRIH občinski svetnik - predsednik
MATEJ DEMŠAR občinski svetnik - član
LUDVIK MIKLAVC občinski svetnik - član
TJAŠA PUNGARTNIK zunanja članica
MIHA MIKLAVC zunanji član
   

Seje statutarno pravne Komisije

 

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

ALI KHODARY EISA občinski svetnik - predsednik
IVAN HRASTNIK občinski svetnik - član
JERNEJ GREGL občinski svetnik - član
MIHA MIKLAVC zunanji član
STANISLAV PETRIČ zunanji član

Seje odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

LUDVIK MIKLAVC občinski svetnik - predsednik
MATEJ DEMŠAR občinski svetnik - član
JERNEJ GREGL občinski svetnik - član
PETER JEZERNIK zunanji član
MILAN SIRŠE zunanji član

Seje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe

 

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

MATEJ DEMŠAR občinski svetnik - predsednik
IVAN HRASTNIK občinski svetnik - član
MIHAEL CENTRIH občinski svetnik - član
BLAŽ BIRK zunanji član
mag. JOŽE CESTNIK zunanji član

Seje odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

 

Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

ROMAN OCVIRK predstavnik policijske postaje
BRANKO ŠKETA predstavnik Poš Tabor
MANICA OBREZA predstavnica Vrtca Tabor
SREČKO PUSTOSLEMŠEK predstavnik vzdrževalca cest
JANEZ RAJOVEC predstavnik šolskih prevozov
NATAŠA ZORE KOS predstavnica s strani občanov

Seje odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu