JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

PREGLEDNICA TEKOČIH PROJEKTOV

 

Zap. št.

Naziv projekta

Izvajalec

Stanje

1.

Kanalizacija Ojstriška vas, III. faza

še ni izbran

potrebna pridobitev služnosti in obnovitev projektne dokumentacije

2.

Obnova ceste JP 992671 Ločica-Zahomce-Dol-Tabor

še ni izbran

izdelan DIIP

3.

Državne kolesarske povezave v Savinjski regiji

G13 Prebold-Braslovče-Tabor-Vransko

še ni izbran

potrebna pridobitev služnosti

4.

Izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji

Primarni vodovod Tabor-Braslovče-Prebold

še ni izbran

DGD v izdelavi

5.

Ureditev površin za pešce v območju avtobusnega postajališča Tabor, na državni cesti R2-447/0290

še ni izbran

projektna naloga PZI potrjena

6.

Ureditev hodnika, prehodov za pešce in avtobusnih postajališč v Občini Tabor

še n izbran

projektna naloga v izdelavi

7.

Izgradnja vodovoda Miklavž pri Taboru

še ni izbran

izdelana idejna trasa

8.

Obnova vodovoda (TA4) Pondor-Kapla

še ni izbran

DGD in PZI v izdalavi

9.

Obnova vodovoda (TA3) Tabor

še ni izbran

DGD in PZI v izdalavi

10.

Ureditev Pešpoti Tabor-Ojstriška vas in nepokritega športnega objekta Razggan

Sašo Cizej s.p. v izgradnji

Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.