JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Odbori in komisije občinskega sveta

Odbori občinskega sveta

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ŽAN GROBLER občinski svetnik - predsednik
JERNEJ GROBLER občinski svetnik - član
BOŠTJAN KREČA občinski svetnik - član
VANJA LEDNIK občinska svetnica - članica
PETER CAFUTA občinski svetnik - član

 

Statutarno pravna komisija

ŽAN GROBLER občinski svetnik - predsednik
BOŠTJAN KREČA občinski svetnik - član
LEOPOLD MIKEK občinski svetnik - član
LOVRO LESKOVŠEK občinski svetnik - član
VERONIKA ČULK zunanja članica

 

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

VANJA LEDNIK občinska svetnica - predsednica
IVAN HRASTNIK občinski svetnik - član
LOVRO LESKOVŠEK občinski svetnik - član
MATEJA CESTNIK zunanja članica
ZVONKA DRČA zunanja članica

 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

PETER CAFUTA občinski svetnik - predsednik
LEOPOLD MIKEK občinski svetnik - član
BOŠTJAN KREČA občinski svetnik - član
JANEZ ŠMIT zunanji član
JANEZ BASLE zunanji član

 

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

JERNEJ GROBLER občinski svetnik - predsednik
IVAN HRASTNIK občinski svetnik - član
PETER CAFUTA občinski svetnik - član
JOŽE CESTNIK zunanji član
MATJAŽ LESJAK zunanji član

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

ROMAN JELEN predstavnik Policijske postaje Žalec
JOŽE TOPLAK predstavnik POŠ Tabor
MARJAN TRATNIK predstavnik ZŠAM Savinjske doline
LEOPOLD MIKEK predstavnik upravljavca cest VOC Celje, d. o. o.
JANEZ RAJOVEC predstavnik izvajalca šolskih prevozov
SANDI ŠKORNIK predstavnik Policijske postaje Celje
Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.