JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
21. oktober 2020
Ana
Obvestilo regijskega štaba Civilne zaščite

Tako kot v prvem delu epidemije so tudi sedaj na spletnih straneh dostopne informacije v zvezi z različnimi vprašanji, ki so vezani na odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi, prav tako tudi različna priporočila za preprečevanje širjenja okužb.

V nadaljevanju vam posredujemo povezave in kontakte, ki nam jih je posredoval NIJZ.

Vprašanja, vezana na Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, so dostopna na naslednji povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2178. Zadnja sprememba tega odloka je na voljo v Uradnem listu: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2589/odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2. V zvezi z interpretacijo odloka vam predlagamo, da se obrnete na Ministrstvo za notranje zadeve RS, in sicer preko elektronskega naslova dpdvn.mnz@gov.si.

Predlagamo vam, da si preberete spletno stran, ki jo je pripravilo ministrstvo: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/.

V primeru, da morate za izvedbo dogodka pridobiti mnenje NIJZ, lahko to storite na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-organizatorje-javnih-prireditev-do-500-oseb-za-pridobitev-pozitivnega-mnenja-nijz

Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in dogodke so dostopna na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_organizatorje_prireditev_za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_z_virusom_sars-cov-2.pdf.

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom je vlada ponovno vzpostavila klicni center, ki je dosegljiv od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro na brezplačni telefonski številki 080 1404.

Lep pozdrav!

Štab CZ Zahodne Štajerske

Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.