OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Občinska volilna komisija

Sedež OVK je na Občini Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. Mandatna doba OVK traja štiri leta.

David Teržan predsednik
Jurij Strouhal namestnik predsednika
Matej Kokovnik član
Matjaž Lesjak namestnik člana
Maruša Leskovšek članica
Urška Zupančič namestnica članice
Bernarda Grobler član
David Sevšek namestnica člana
Alenka Kreča Šmid tajnica OVK
Petra Slatinšek namestnica tajnice OVK